In 2022 bestaat de droogmakerij van Leeghwater ‘de Purmer’ 400 jaar!

In 2022 bestaat de droogmakerij van Leeghwater ‘de Purmer’ 400 jaar!

‘Daar ben ik geboren, op een hoek land waar vroeger mijn overgrootvader zat te melken. Het is het vruchtbaarste deel van de Purmer met een laag teelaarde van 25 cm dik, op klei. Waar de Edammerkaas, schapenkaas en kruidkaas is ontstaan.
Het was melkvee met hoge productie, landbouwgewassen met hoge kwaliteiten: tarwe, haver, gerst en karwijzaad voor kruidkaas, aardappelen, suikerbieten, oliezaken, uien, erwten, bonen en mais. De paarden kregen dijkhooi en bermhooi. De schapen leefden van het onkruid, wat de koeien lieten staan. (Stadskrant, L. de Kock, 3 nov 2020).’

Ware poëzie als je het Danny Schouten vraagt! Niet veel gebieden kunnen zeggen dat er onder andere is gevaren, geteeld, gebouwd, bezongen en geleefd. Bewoners en voormalig bewoners van de polder de Purmer zullen dit zeker herkennen. “Geweldig hoe de heer de Kock vertelt over het verleden van de Purmer. Zeker gepast in deze tijd, waar alles heel snel gaat en naar het lijkt, mooie belevenissen en verhalen verloren gaan.”

Hulp gezocht
Er zijn nog een kleine twee jaar te gaan voordat het comité ‘400 jaar Purmer’ zichtbaar de nadruk gaat leggen op deze mooie nu nog deels groene polder. De polder de Purmer 400 jaar! In 2022 is het zover! “Elke 25 jaar gedenken wij de inpoldering van de Purmer. Waar wellicht 400 jaar geleden ook niet iedereen het eens was met de verandering van water naar vruchtbare land, leert de geschiedenis ons dat de Purmer veel heeft gebracht voor mensen van binnen en buiten de polder. Door de veranderingen zijn vele mensen geholpen in moeilijke en barre tijden. Het lijkt of de polder vooruit kijkt en ziet waar wij wel of geen behoefte aan hebben.”

De polder is opgesplitst onder de gemeentes; Waterland, Purmerend en Edam-Volendam. Elke gemeente ontwikkelt de polder met een eigen visie en inzicht. “Maar de polder houdt stand en is nog steeds na alle veranderingen een heerlijk gebied om te zijn. We willen dit moment herdenken, en ja dat is lastig gezien de huidige omstandigheden, maar we vinden er wel iets op!”

Tien dagen feest
Bijna 25 jaar geleden is er 10 dagen lang feest gevierd! De organisatie van 375 jaar Purmer met voorzitter Harry Stokman, had iedere dag een memorabel moment voor jong en oud. Waaronder een kerkdienst, sport, toneel, zang, playbackshow, veeteelt keuring, presentatie van lokale verenigingen, een brunch voor bewoners en oud bewoners en een praalwagentocht door de drie gemeenten. Danny Schouten: “Prachtige dagen met geweldig weer en onderling zijn er mooie verhalen gedeeld. Wij hopen dit ook over 2 jaar te evenaren, anders waarschijnlijk, want de polder heeft ook in de afgelopen 25 jaar veel veranderingen doorstaan.”

Hopelijk inspireert het stuk geschreven door de heer de Kock; “De Purmer heeft recht op predicaat ´Cultureel erfgoed’, ook anderen om zijn of haar verhaal te delen. “Op dit moment is er een groep die bezig is om de viering van het 400 jaar Purmer polder te organiseren. Zij kan en wil dit niet alleen doen, zij heeft hierbij uw hulp nodig.

De vrijwilligers zijn op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen of gewoon mee willen werken aan de viering voorbereiding. Ben jij creatief, heb jij ideeën, ben je actief in het vrijwilligerswerk of wil je meewerken aan dit historisch evenement stuur dan een bericht naar onderstaand mailadres. 

Wil je deelnemen aan de viering meld je dan aan voor de nieuwsbrief van 400 jaar Purmer: purmer400jaar@gmail.com.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook