“In 2021 heeft heel Zeevang glasvezel”

“In 2021 heeft heel Zeevang glasvezel”

Pijnpunten hopelijk snel opgelost

Het project glasvezel binnen de dorpen van Zeevang gaat bijna haar vijfde jaar in. Vanaf het startschot in mei 2017 zou het tien maanden duren en dan zou elk
huishouden van het netwerk van E-Fiber kunnen genieten. Het lang wachten op instanties die een vergunning moesten verlenen, de vervuilde grond, het water en de waterkeringen van Zeevang en de krappe arbeidsmarkt bleken een te grote uitdaging om het project op tijd af te ronden. “We zitten nu op 90% van aangesloten huizen binnen Zeevang. Er zijn nog wel wat adressen die toegang tot het netwerk moeten krijgen, dat gebeurt deze maand nog. De overgebleven tien procent zijn de huizen in Schardam en Beets, al is hopelijk voor het grootste gedeelte het wachten bijna over”, aldus Jan Willem Tellegen, voorzitter Stichting Zeevangnet.

Schardam
Volgens Tellegen kan in Schardam het glasvezel januari 2021 in de paarse buizen geblazen worden. “Het enige wat er nog moet gebeuren is dat de glasvezelkabels op één plek dieper de grond in gelegd moeten worden. Het Hoogheemraadschap verplaatste de glasvezelkabel naar een stuk land wat in handen is van Staatbosbeheer. Hierdoor moeten over dat kleine stukje land allerlei verschillende partijen tot overeenstemming komen. Dat neemt veel tijd in beslag. Daarbij is het voor partijen als Staatbosbeheer niet een prioriteit, dus neemt het meer tijd in beslag dan wij zouden willen. Als alles voor dat stukje land op papier staat en geregeld is, kan de kabel dieper gelegd worden. Zodra dat gedaan is, is het proces een formaliteit. Dan kan het glasvezel zelf in de paarse kabels geblazen worden die nu nog boven de weg uitsteken. Wanneer dat proces afgerond is, moet Trined de aansluiting maken in de stoppenkast. Dan kunnen mensen gebruik maken van het netwerk in Schardam. Het enige knelpunt waar nog geen oplossing voor is, is de Laag Schardammerweg. Door de aanleg van het Gemaal ‘C. Mantel’ is er geen ruimte meer om de glasvezelkabels te trekken door de grond. Hierdoor moeten de kabels mogelijk via het water getrokken worden, maar of dat kan en hoe dat moet gaan gebeuren niemand die het weet.”

Beets
“In Beets speelde een ander probleem dan in Schardam”, vertelt Jan Willem Tellegen. “Anderhalf jaar geleden kwam E-Fiber tot de ontdekking dat de bermen in Beets te smal zijn. Het is toen heel lang stil gebleven, nadat de gemeente Edam-Volendam bekend maakte dat de wegen niet open gezaagd mochten worden voor de aanleg van de glasvezelkabel. Pas een halfjaar geleden werd de oplossing bedacht. Alle glasvezelkabels die normaal in de berm van de weg liggen moesten via particuliere grond langs de huizen geleid worden. Omdat het particuliere grond is, moesten veel inwoners van Beets toestemming geven. Hiervoor moesten contracten opgesteld worden en vrijwel iedereen stemde meteen toe. Op dit moment moeten nog enkele inwoners hun toestemming geven. Als alle inwoners hun krabbeltje hebben gezet onder een contract kunnen pas de werkzaamheden beginnen. Weigeren bepaalde inwoners gaat de aanleg in het gehele dorp niet door. Wanneer de aannemer de mankracht heeft om de werkzaamheden uit te voeren en iedereen toestemt met de doorkruising van hun particuliere grond, kunnen inwoners van Beets in 2021 ook genieten van het glasvezelnetwerk van E-Fiber.”

“Het is toch spijtig dat de aanleg van het glasvezelnetwerk zo lang heeft moeten duren. De finishlijn is hopelijk bijna bereikt en ik denk dat wanneer iedereen van het netwerk gebruik kan maken de blijdschap overheerst”, besluit de voorzitter Stichting Zeevangnet.
Door Mick van der Nat
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook