‘Huisjesmelkers’ meer en meer actief in Edam-Volendam

‘Huisjesmelkers’ meer en meer actief in Edam-Volendam

Woonbeding als oplossing tegen ongewenste ontwikkelingen

Het was vorige week volop in het nieuws: voor woningzoekenden in de op drift geraakte woningmarkt wordt de zoektocht naar geschikte en vooral betaalbare huisvesting nog eens extra bemoeilijkt door tal van investeringsmaatschappijen, bedrijven en particulieren die woningen opkopen om het daarna voor flinke bedragen te verhuren aan woningzoekenden, expats of toeristen. En dat geldt zeker niet alleen voor de grote steden. Ook rond en buiten de randstad is deze trend groeiende. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ziet het als een ongewenste praktijk en wil via onderzoek kijken of er lokaal moet worden ingegrepen.|

Want ook in Edam-Volendam worden (steeds meer) woningen aangekocht met als doel er via verhuur aan te verdienen. Daarnaast worden woningen aangekocht als tweede woning door kopers uit binnen- en buitenland. Met als gevolg dat deze woningen grotendeels leeg staan gedurende het jaar.

Leefbaarheid
Terwijl de landelijke verhoging van de overdrachtsbelasting voor kopers van een woning - die er niet zelf gaan wonen - nog zeer weinig invloed lijkt te hebben op het aankoopgedrag van deze ‘huisjesmelkers’, zou de meest nuchtere oplossing zijn het invoeren van een woonbeding. In bepaalde steden in binnen- en buitenland is deze maatregel succesvol ingezet om te zorgen dat de koper ook daadwerkelijk de bewoner wordt van het onroerend goed. Hiermee wordt de leefbaarheid in de meest brede zin vergroot.

Bezorgdheid
Het gemeentebestuur van Edam-Volendam is nog niet zo ver. Op vragen van de Stadskrant blijkt wel bezorgdheid te bestaan. “De gemeente is van mening dat deze praktijken ongewenste volkshuisvestelijke ontwikkelingen zijn binnen onze woningmarkt die gevolgen kunnen hebben voor de mate van leefbaarheid (sociale cohesie) en veiligheid.”

Onderzoek
In de gemeente is nog geen onderzoek verricht naar de mate waarin woningen worden aangekocht met als doel verhuur. Wel wil de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. “Het heeft onze aandacht.”

Negatief
Het gemeentebestuur wil niet te ver vooruitlopen op mogelijk onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen in Edam-Volendam. “Indien deze ontwikkeling zich in onze gemeente voordoet wordt deze als een probleem ervaren dat onze woningmarkt kan verstoren. Bovendien kunnen, uit oogpunt van evenwichtige en rechtvaardige woonruimteverdeling, deze ontwikkelingen de positie van onze woningzoekenden negatief beïnvloeden.”
Beleid veranderen
Of het bestaande beleid zal worden aangepast is de vraag. “Daar kunnen we op dit moment nog geen uitspraken over doen. Als het zover komt behoren het aanpassen van onze huisvestingsverordening  en een woningbeding tot de eventuele mogelijkheden.”

Kaderbericht

Over de inkomsten uit verhuur van woningen wordt geen inkomstenbelasting betaald. De huuropbrengsten vallen in box 3. Een eigenaar van een verhuurde woning betaalt belasting over het vermogen boven de heffingsvrijegrens van 30.360 euro per persoon. Al met al een zeer lucratief uitgangspunt.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook