Hoogheemraadschap maakt werk van restauratie Damsluis Edam

Hoogheemraadschap maakt werk van restauratie Damsluis Edam

Het Hoogheemraadschap heeft opdracht gegeven om de Damsluis grondig op te knappen. Al jaren klinkt er in Edam onvrede over de onderhoudsstaat van dit markante monument. 18 januari zullen de werkzaamheden van start gaan.

De restauratie bestaat uit het opknappen van de sluismuren, frontmuren en bruggewelf. De muren zullen worden gereinigd, kapotte stenen worden vervangen en voegen worden uitgefreesd en opnieuw gevoegd. “Tijdens het werk zal er geluidsoverlast en stuifoverlast kunnen optreden, hetgeen de aannemer zo veel als mogelijk wil beperken.”

April
Het project start 18 januari en zal zo rond medio april afgerond worden. De opdracht is gegund aan aannemer Pronk Restauratie BV, een specialist op dit gebied.

Wapenschild
Het restaureren van de wapenschilden valt niet binnen dit project. Er wordt onderzocht of dat subsidiabel is zodat deze werkzaamheden aansluitend kunnen plaatsvinden.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook