Het mysterie van de vogeltrek


IVN Waterland organiseert op maandag 13 september een lezing over het ‘Mysterie van de Vogeltrek”, gevolgd door een excursie op zondag 19 september in Den Oever.

In het vroege najaar vliegen veel soorten vogels vanuit het Noorden naar of over ons land om hier of elders te overwinteren. Veel van onze zomergasten gaan rond deze tijd weer naar het Zuiden om daar te overwinteren. Er zijn dus veel vogelverplaatsingen, de vogeltrek. 
De trek van honderdduizenden vogels is een imposant en mysterieus verschijnsel. Waarom gaan ze én wanneer gaan ze van overwinteringsgebied naar broedgebied én hoe bepalen ze hun koers? Maar er zijn veel meer soorten vogeltrek. Denk aan de slaaptrek en de voedseltrek. 

Zomaar een paar vragen die tijdens de lezing en de excursie aan de order zullen komen. Tijdens de excursie gaan we, gewapend met verrekijker en telescoop, kijken naar de diverse (trek)vogels op en rond het wad. 
De lesavond zal plaatsvinden in onze educatieve ruimte op Trimpad 6 te Purmerend (1443 WB) van 20:00 uur tot (uiterlijk) 22 uur. 
We vragen u om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen. Tijdens de lezing zelf is er voldoende ruimte tussen de verschillende zitplaatsen om de 1,5 meter te bewaren.

Het is NIET mogelijk om de excursie te doen, zonder deel te nemen aan de lesavond. Voor leden en donateurs van IVN Waterland is deze lezing en excursie gratis, overige belangstellenden betalen € 6,-. 
Aanmelden: sjoerd.ivn.w@gmail.com of via de website: https://www.ivn.nl/afdeling/waterland/activiteiten

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook