Herdenking 75 jaar Vrijheid verplaatst naar 2022

Herdenking 75 jaar Vrijheid verplaatst naar 2022

Koppeling aan viering ‘1572: Geboorte van Nederland’.

Herdenking 75 jaar Vrijheid verplaatst naar 2022

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland op grootse wijze het einde van de Tweede Wereldoorlog wilde herdenken. In Edam-Volendam werd een comité geformeerd met burgemeester Sievers als voorzitter. En volgde een aansprekend programma. Corona gooide vervolgens roet in het eten. De organisatoren wordt gevraagd om deze activiteiten uit te rollen in 2022.

Met het einde van de Corona-pandemie in zicht, wordt het thema ‘vrijheid’ opnieuw centraal gesteld in onze gemeente. Het college van Burgemeester en Wethouders is voornemens om de activiteiten te koppelen aan een groots vrijheidsprogramma. 2022 wil de gemeente uitroepen tot ‘Het jaar van de Vrijheid’.

In dat jaar is het 77 jaar geleden dat de oorlog ten einde kwam. De viering heeft als inzet het koesteren van vrijheid en verdraagzaamheid.

Willem van Oranje
In 2022 viert heel Nederland de ‘Geboorte van Nederland’, die in 1572 gestalte kreeg met de samenkomst van vertegenwoordigers van twaalf Hollandse steden, waaronder Edam, waarbij Willem van Oranje erkend werd als rechtmatig stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.
De twaalf steden steunden hem financieel in de strijd tegen Alva. Het werd uiteindelijk het begin van het einde van de 80-jarige oorlog c.q. de Spaanse overheersing.

1572
450 jaar later wil ons land, met een speciale rol voor de twaalf steden, dit belangrijke historische feit herdenken en vieren dat we sindsdien een eigen vrije staat zijn. Hiervoor is het ‘Samenwerkingsverband 1572’ opgericht, waarin burgemeester Sievers actief is als bestuurslid.

400 jaar de Purmer
In bijeenkomsten en debatten zullen de thema’s vrijheid en verdraagzaamheid centraal staan.
Overigens wordt in 2022 nog een feest voorbereid. Het is dan namelijk 400 jaar geleden dat de Purmer 400 jaar bestaat. Bewoners zijn inmiddels druk bezig een mooi programma samen te stellen dat eind van dit jaar op de site 400jaarPurmer.nl te zien zal zijn.
Daarbij worden culturele organisaties opgeroepen om een programma samen te stellen waarin ook het ‘coronavrijer bewegen’ wordt meegenomen in de uitgangspunten.

Dit jaar – op het moment dat het weer mogelijk is - zullen betrokkenen worden gevraagd een eerste bijeenkomst bij te wonen en plannen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten vinden zowel plaats in Oosthuizen, de Purmer, Volendam en Edam.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook