Hardnekkige knelpunten zorgen dat project steeds langere adem nodig heeft

Hardnekkige knelpunten zorgen dat project steeds langere adem nodig heeft

Glasvezel in de Zeevang

Mei 2017. Weet u het nog? De intensieve campagne in alle zeven dorpen van de Zeevang om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken was succesvol. Het bedrijf E-Fiber zegde toe het glasvezelnetwerk kosteloos naar alle woningen in de Zeevang aan te leggen en de benodigde investeringen te doen. "Aanleg duurt een jaar! Maar wij gaan het sneller doen! Met tien maanden ligt het netwerk er!" of woorden van gelijke strekking werden gezegd door directeur Eric Vos van E-Fiber.

Jan Willem Tellegen, voorzitter Stichting Zeevangnet: “Dat hebben we geweten. We zijn nu drie jaar verder en het netwerk is grotendeels klaar, maar er blijft een aantal hardnekkige knelpunten en het heeft allemaal tergend lang geduurd. De vele vaak slome instanties die een vergunning moesten verlenen, tijdrovende maatregelen om met vervuilde grond om te gaan, het vele water in de Zeevang en de waterkeringen waarin ‘s winters helemaal niet gegraven mag worden, de krappe arbeidsmarkt. Er bleken talloze hindernissen, waarvan je je achteraf kunt afvragen of dit niet voorzien had kunnen worden.”

De stichting Zeevangnet, de stichting die uit naam van de inwoners het Glasvezelinitiatief heeft ondersteund, heeft verschillende keren een rol gespeeld om een vastlopend proces weer vaart te geven. “Uiteindelijk is er gegraven en is op dit moment naar schatting tweederde van de woningen in de Zeevang aangesloten. In Oosthuizen, Hobrede en Warder en delen van Kwadijk genieten de meeste inwoners die zich inschreven in 2017 op dit moment van een glasvezelaansluiting met snel internet van Trined. We horen daarover meestal positieve geluiden en het is nog steeds de bedoeling meer providers toegang te geven tot het netwerk, zodat er meer keuze mogelijk wordt.”

Knelpunten
Dit late maar goede nieuws mag niet verbergen dat een derde van de woningen nog steeds geen aansluiting heeft en in veel gevallen ook geen duidelijk beeld heeft wanneer de monteur van Trined aanbelt om in de meterkast ‘licht op het glas’ te zetten. De aannemer NKM probeert zich aan de eigen planning te houden, maar dat lukt lang niet altijd, zo blijkt in de praktijk. Op het moment dat dit artikel geschreven wordt is NKM aan het werk in Kwadijk en Middelie en aan de N247. De bedoeling is dat deze beide dorpen en het buitengebied richting Warder binnen een paar weken aangesloten is.

“We hopen er op, want daarna moeten de graafploegen door naar het Oosteinde in Oosthuizen om vandaar via Etersheim naar Schardam door te stoten. De buizen waar de glasvezel in komt te liggen zijn al ingegraven, maar het glas moet er doorheen ‘geblazen’ worden. De inmiddels bij iedereen bekende paarse buizen die her en der uit de grond steken moeten verbonden worden en de aansluitingen in de meterkast moeten worden gemaakt. We hopen dat ook in deze dorpen deze zomer het snelle internet gaat werken.”

Helemaal in het noorden van Schardam is voor een aantal adressen nog helemaal geen oplossing omdat de kabel het nieuwe gemaal dat water in en uit het Markermeer pompt niet kan passeren. Zeevangnet dringt met klem aan op een oplossing, die zich echter nog niet heeft voorgedaan.

Beets
En dan is er Beets. Om ook hier het netwerk tegen redelijke kosten aan te leggen is na heel veel overleg duidelijk geworden dat de kabel door particuliere grond moet, door tuinen of weilanden. Er is te weinig ruimte in of langs de smalle weg die door het dorp loopt. Om dat mogelijk te maken moet een groot aantal inwoners met E-Fiber een overeenkomst afsluiten om toestemming te geven. “Als het goed is hebben alle betrokken bewoners inmiddels een brief met uitleg en de overeenkomst ontvangen. Een aantal Beetsenaren heeft ook al getekend en gaat akkoord. Dat is van groot belang voor alle inwoners van Beets. De medewerking van alle inwoners aan wie gevraagd is een overeenkomst af te sluiten is noodzakelijk. Als één of enkele overeenkomsten ontbreken komt de aanleg van glasvezel in het hele dorp in gevaar. Ook de laatste overeenkomst moet er zijn voordat de schep de grond in gaat.”

Wie nog een overeenkomst op de keukentafel heeft liggen en nog niet getekend heeft: "Doe mee, doe het voor elkaar. Maak glasvezel mogelijk voor iedereen, voor alle inwoners van het dorp. Met deze laatste oproep samen te werken zou met geluk en wijsheid het complete netwerk nog dit jaar gerealiseerd kunnen worden. We hopen dat het deze keer niet meer nodig is nieuwe listen te verzinnen om de traagheid van dit project nog eens een duw te moeten geven.“
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook