Gymsportcentrum weer stap dichterbij

Gymsportcentrum weer stap dichterbij

Kosten lopen op naar 7,5 miljoen euro!

In februari 2020 zal de gemeenteraad zich uitspreken over de komst van een gymsportcentrum in de Volendamse wijk de Broeckgouw. De begroting die in 2018 nog op 3,6 miljoen stond, komt ruim een jaar later op maar liefst 7,5 miljoen uit.

De plannenmakerij begon zo’n tien jaar geleden. Toen was de inzet om voor 2 miljoen euro een sportcentrum te bouwen voor turnvereniging Mauritius, turnvereniging De Beukers inclusief dansactiviteiten (onder de hoede van De Beukers). Inmiddels blijven laatstgenoemde dansactiviteiten in buurtcentrum de Singel. Wel krijgt de budovereniging een plek en zullen dansactiviteiten van Stichting Buurthuiswerk Edam-Volendam verplaatst worden naar de nieuwe hal.

In 2018 waren de kosten opgelopen naar 3,6 miljoen. Toen al bleek dat het met dit bedrag moeilijk zou worden. Een tijdje was het voor de schermen stil, maar nu blijkt het gemeentebestuur een definitief besluit voor te bereiden. De kosten zijn inmiddels verdubbeld. Een kleine twee miljoen euro hiervan gaat op aan ‘interne projectkosten’, grotendeels bestemd voor het inhuren van externe bureaus en ambtelijke ondersteuning.

Het ontwerp van het toekomstige Gymsportcentrum in de Broeckgouw is definitief goedgekeurd. Ook is ingestemd met het casco opleveren van het sportcentrum aan de huurders, met uitzondering van de gymzaal.

De nieuwe accommodatie zal bestaan uit een turnzaal, een gymzaal en twee dansstudio’s en de benodigde kleedruimtes. Ook komt er een kantine die door turnvereniging Mauritius beheerd zal gaan worden. Hiervoor wordt een huur van € 8.000,- verrekend.

Terwijl de doorrekening van de exploitatiekosten vorig jaar al problematisch bleek, zal dat in de nieuwe situatie alleen maar groter zijn geworden. De verwachting is dat het plan niet kostendekkend begroot zal worden op de langere termijn. Wel komt met de verhuizing van Mauritius en de Beukers van de Julianaweg naar de Broeckgouw grond vrij voor (sociale) woningbouw. Die opbrengst wordt meegewogen in de plannen.

Mercuur Bouw uit Volendam zal de bouw van het zelfvoorzienende en futuristische gebouw op zich gaan nemen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook