Grootschalig onderzoek gezondheid, welzijn en leefstijl jeugd

GGD Zaanstreek-Waterland voert in september en oktober de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 uit. Dit onderzoek met digitale vragenlijsten over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren in klas 2 en 4, vindt een keer in de vier jaar plaats.

Alle landelijke GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze uit. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en (waar mogelijk) gemeenteniveau te vergelijken en bovendien gezondheidskansen te signaleren. Alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs in de regio Zaanstreek-Waterland nemen deel aan dit onderzoek. Het Zuiderzee College in Zaanstad verzorgt op 23 september de aftrap.

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd uit in opdracht van gemeenten en het ministerie van VWS en werkt hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GGD Zaanstreek-Waterland geeft hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. 

De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 zijn halverwege 2020 beschikbaar en bieden een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongeren. Mede op basis van deze resultaten wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld, door het Rijk en gemeenten, om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Deelnemende scholen ontvangen al in april/mei de resultaten voor hun school en kunnen daarmee op schoolniveau aan de slag.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook