GroenLinks kijkt terug op een succesvolle begrotingsraad

Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen voor de jaarlijkse begrotingsraad. In een ware marathonvergadering gaven alle partijen hun oordeel over de begroting voor 2020 en bespraken zij de koers die Edam-Volendam zou moeten varen. Onze fractievoorzitter Nico van Straalen hield een vlammend betoog met de titel ‘Andere keuzes voor een dienstbare en groene gemeente’. GroenLinks was (mede)indiener van tien voorstellen, waarvan er vijf door de gemeenteraad zijn aangenomen.

De gemeente heeft haar dienstverlening nog steeds niet op orde. Het gebeurt nog vaak dat burgers talloze keren moeten mailen en bellen voordat zij eindelijk in actie komt. Meestal gaat het over hele gewone dingen, zoals het vervangen van straatverlichting of het repareren van de bestrating. Er is geen onderwerp dat zo sterk het beeld van de gemeente bepaalt als de dienstverlening die zij levert. De burger mag verwachten dat dit goed is geregeld. GroenLinks kan zich dan ook niet vinden in de bezuinigingen op het personeelsbudget. Een goede dienstverlening is een kwestie van aandacht en zorgvuldigheid. Dat kan alleen gerealiseerd worden met voldoende mensen. GroenLinks stelde voor om eerst te onderzoeken waar en waarom het steeds misgaat voordat er wordt bezuinigd.

Een groene gemeente
Op het gebied van klimaat en milieu staan we voor ingewikkelde uitdagingen en moeilijke keuzes. Denk aan de energietransitie, de luchtkwaliteit en de stikstofcrisis. Vooral het verlies van biologische soorten is een groot probleem. Overal ter wereld staat de natuur onder druk. Soorten die vroeger gewoon waren worden zeldzaam en zeldzame soorten verdwijnen. De afgelopen 25 jaar is driekwart van de insecten verdwenen. Onze leefomgeving sterft af. GroenLinks wil dat het verbeteren van de biodiversiteit een plaats krijgt in de uitvoering van het gemeentelijk groenbeleid. We stelden voor om de huidige staat van de natuur en biodiversiteit vast te leggen in een basiskwaliteit natuur. Vanuit deze basiskwaliteit kan vervolgens worden gewerkt aan herstel.

Onze voorstellen
GroenLinks kwam goed beslagen ten ijs met maar liefst tien voorstellen. Naast de twee genoemde punten (personeelsbudget en basiskwaliteit natuur) een beknopt overzicht van onze belangrijkste voorstellen:

Afvalinzameling: de gemeente wil de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar beperken tot 100 kg. De ingezette middelen zijn volgens GroenLinks niet effectief genoeg. Het college zou een inzamelmethodiek moeten ontwikkelen die afvalscheiding stimuleert. Ook moeten de milieustraten toegankelijk blijven en moet er worden gehandhaafd op GFT-scheiding. 

Fietsbeleid: onze gemeente heeft geen beleid om het fietsgebruik te stimuleren. Dat zou wel moeten: onze infrastructuur en leefomgeving slibben dicht door al het autoverkeer. Voor de korte tot middellange afstand is fietsen een schoon en gezond alternatief op autogebruik.

Toerisme: actievere sturing vanuit de gemeente op het toerisme en het betrekken van het nieuwe Toeristische Platform bij de beleidsuitvoering. Een gezamenlijk beleid versterkt de kwaliteit van ons toeristisch product en vermindert de overlast.

 

Papierverspilling: de invoering van een ‘ja-ja’-sticker om de hoeveelheid reclamedrukwerk dat ongelezen wordt weggegooid te verminderen. Iedereen die reclamedrukwerk wenst te  ontvangen kan een ja-ja sticker op zijn of haar brievenbus plakken.

Samen met VD80 en de PvdA vroegen we het college te komen met een AirBnb-beleid, om zo overlast als gevolg van (permanente) vakantieverhuur van woningen te voorkomen. In onze eigen gemeente hebben we veel mensen die een woning zoeken.

Met het CDA stelden we voor protest aan te tekenen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen de methodiek waarmee de hoogte van de jaarlijkse Rijksbijdrage aan gemeenten wordt bepaald. Dit systeem leidt tot schommelingen in de bestedingsruimte, waardoor het voor gemeenten moeilijk is om een begroting te maken.

Het resultaat
Onze voorstellen over de basiskwaliteit natuur en het fietsbeleid werden door een raadsmeerderheid aangenomen. Ook de gezamenlijke voorstellen over AirBnB-beleid en de Rijksfinanciering hebben het gehaald, net als een samengevoegd toerisme-voorstel van VVD, Lijst Kras, CDA en GroenLinks. Voor de rest was helaas geen meerderheid te vinden, maar zo gaat dat soms. GroenLinks is heel blij met de uitkomst van deze begrotingsraad. De aangenomen voorstellen – die nu door het college moeten worden uitgevoerd – zullen op termijn bijdragen aan een betere leefomgeving voor onze inwoners.

Via deze weg willen we alle fracties bedanken voor de constructieve houding voor en tijdens de vergadering. Als we dit zo vasthouden is geen uitdaging ons te groot!
Sean Tol , GroenLinks Edam-Volendam

 

 

GroenLinks kijkt terug op een succesvolle begrotingsraad
Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen voor de jaarlijkse begrotingsraad. In een ware marathonvergadering gaven alle partijen hun oordeel over de begroting voor 2020 en bespraken zij de koers die Edam-Volendam zou moeten varen. Onze fractievoorzitter Nico van Straalen hield een vlammend betoog met de titel ‘Andere keuzes voor een dienstbare en groene gemeente’. GroenLinks was (mede)indiener van tien voorstellen, waarvan er vijf door de gemeenteraad zijn aangenomen.

De gemeente heeft haar dienstverlening nog steeds niet op orde. Het gebeurt nog vaak dat burgers talloze keren moeten mailen en bellen voordat zij eindelijk in actie komt. Meestal gaat het over hele gewone dingen, zoals het vervangen van straatverlichting of het repareren van de bestrating. Er is geen onderwerp dat zo sterk het beeld van de gemeente bepaalt als de dienstverlening die zij levert. De burger mag verwachten dat dit goed is geregeld. GroenLinks kan zich dan ook niet vinden in de bezuinigingen op het personeelsbudget. Een goede dienstverlening is een kwestie van aandacht en zorgvuldigheid. Dat kan alleen gerealiseerd worden met voldoende mensen. GroenLinks stelde voor om eerst te onderzoeken waar en waarom het steeds misgaat voordat er wordt bezuinigd.

Een groene gemeente
Op het gebied van klimaat en milieu staan we voor ingewikkelde uitdagingen en moeilijke keuzes. Denk aan de energietransitie, de luchtkwaliteit en de stikstofcrisis. Vooral het verlies van biologische soorten is een groot probleem. Overal ter wereld staat de natuur onder druk. Soorten die vroeger gewoon waren worden zeldzaam en zeldzame soorten verdwijnen. De afgelopen 25 jaar is driekwart van de insecten verdwenen. Onze leefomgeving sterft af. GroenLinks wil dat het verbeteren van de biodiversiteit een plaats krijgt in de uitvoering van het gemeentelijk groenbeleid. We stelden voor om de huidige staat van de natuur en biodiversiteit vast te leggen in een basiskwaliteit natuur. Vanuit deze basiskwaliteit kan vervolgens worden gewerkt aan herstel.

Onze voorstellen
GroenLinks kwam goed beslagen ten ijs met maar liefst tien voorstellen. Naast de twee genoemde punten (personeelsbudget en basiskwaliteit natuur) een beknopt overzicht van onze belangrijkste voorstellen:

Afvalinzameling: de gemeente wil de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar beperken tot 100 kg. De ingezette middelen zijn volgens GroenLinks niet effectief genoeg. Het college zou een inzamelmethodiek moeten ontwikkelen die afvalscheiding stimuleert. Ook moeten de milieustraten toegankelijk blijven en moet er worden gehandhaafd op GFT-scheiding. 

Fietsbeleid: onze gemeente heeft geen beleid om het fietsgebruik te stimuleren. Dat zou wel moeten: onze infrastructuur en leefomgeving slibben dicht door al het autoverkeer. Voor de korte tot middellange afstand is fietsen een schoon en gezond alternatief op autogebruik.

Toerisme: actievere sturing vanuit de gemeente op het toerisme en het betrekken van het nieuwe Toeristische Platform bij de beleidsuitvoering. Een gezamenlijk beleid versterkt de kwaliteit van ons toeristisch product en vermindert de overlast.

 

Papierverspilling: de invoering van een ‘ja-ja’-sticker om de hoeveelheid reclamedrukwerk dat ongelezen wordt weggegooid te verminderen. Iedereen die reclamedrukwerk wenst te  ontvangen kan een ja-ja sticker op zijn of haar brievenbus plakken.

Samen met VD80 en de PvdA vroegen we het college te komen met een AirBnb-beleid, om zo overlast als gevolg van (permanente) vakantieverhuur van woningen te voorkomen. In onze eigen gemeente hebben we veel mensen die een woning zoeken.

Met het CDA stelden we voor protest aan te tekenen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen de methodiek waarmee de hoogte van de jaarlijkse Rijksbijdrage aan gemeenten wordt bepaald. Dit systeem leidt tot schommelingen in de bestedingsruimte, waardoor het voor gemeenten moeilijk is om een begroting te maken.

Het resultaat
Onze voorstellen over de basiskwaliteit natuur en het fietsbeleid werden door een raadsmeerderheid aangenomen. Ook de gezamenlijke voorstellen over AirBnB-beleid en de Rijksfinanciering hebben het gehaald, net als een samengevoegd toerisme-voorstel van VVD, Lijst Kras, CDA en GroenLinks. Voor de rest was helaas geen meerderheid te vinden, maar zo gaat dat soms. GroenLinks is heel blij met de uitkomst van deze begrotingsraad. De aangenomen voorstellen – die nu door het college moeten worden uitgevoerd – zullen op termijn bijdragen aan een betere leefomgeving voor onze inwoners.

Via deze weg willen we alle fracties bedanken voor de constructieve houding voor en tijdens de vergadering. Als we dit zo vasthouden is geen uitdaging ons te groot!
Sean Tol , GroenLinks Edam-Volendam

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook