GroenLinks: bedrijventerrein in de Purmer is een kapitale vergissing

Onze gemeente is van plan om een nieuw bedrijventerrein in de Purmer aan te leggen. In september 2020 werd (met de tegenstem van GroenLinks) een voorkeursrecht op dit gebied gevestigd, waardoor grondeigenaren hun land eerst aan de gemeente moeten aanbieden als ze het willen verkopen. Op 25 november wordt de gemeenteraad gevraagd om zich uit te spreken over een mogelijke invulling van het plan. Maar het zou een kapitale vergissing zijn als we hiermee door zouden gaan. Waarom?

Verlies van hoogwaardige groene ruimte
Het Edamse en Waterlandse deel van de Purmer vormt met het veenweidegebied van de Zeevang een groene buffer rond Purmerend. Het is een gebied waar het Hollandse landschap met open ruimte, weilanden en vrije natuur nog enigszins herkenbaar is. Groene ruimte moet je met elkaar verbinden, niet versnipperen, want dan kan de natuur niet overleven. Bovendien is de grond in de Purmer de beste landbouwgrond die we hebben. Daar ga je toch geen industrie op zetten? Voor de hoognodige verduurzaming van de landbouw is juist meer ruimte nodig.

Woningbouw op de huidige bedrijventerreinen niet in zicht
Volgens de gemeente is een nieuw bedrijventerrein in de Purmer nodig om bedrijven van de huidige industrieterreinen in Volendam te verplaatsen. Deze gebieden kunnen dan gebruikt worden voor woningbouw. Op zich geen gek idee, want het grote bedrijventerrein aan de Julianaweg ligt op een beroerde plaats. Helaas heeft de gemeente (ondanks vragen van GroenLinks) geen enkel beleid ontwikkeld om zo’n uitplaatsing mogelijk te maken. Uit enquêtes blijkt dat de animo onder de bedrijven minimaal is. De kans is levensgroot dat we er straks gewoon een bedrijventerrein bij krijgen terwijl onze woningzoekenden geen steek verder komen.

Geen regionale behoefte aan meer bedrijventerreinen
De gemeente gaat uit van een achterhaald economisch groeiscenario. Ze baseert zich op een behoefteschatting van Bureau Buiten. Die studie is met de grond gelijk gemaakt door de Stichting Behoud Waterland. Bureau Buiten houdt namelijk geen rekening met de onbenutte ruimte op het Purmerendse industrieterrein Baanstee-Noord en het vrijkomen van de Solar Campus. Uitbreiding van industrieterreinen bij Edam zonder te kijken naar leegstand op Baanstee-Noord is onwettig, oordeelde de Raad van State in 2016.

Het koppig inzetten op onrealistische groeiscenario’s zal leiden tot een dramatisch verlies van Hollands cultuurlandschap, waardevolle natuur en eersteklas landbouwgrond, terwijl er aan de ruimtelijke problemen op andere plaatsen in de gemeente niks gedaan wordt. Een kapitale vergissing dus.
Fractie en bestuur GroenLinks Edam-Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook