Grachten Edam eindelijk eenrichtingsverkeer

Grachten Edam eindelijk eenrichtingsverkeer

Totale herinrichting verspreid over komende jaren

Bewoners van de Nieuwe-, Voor- en Achterhaven in Edam ontvangen deze week een brief van de gemeente met daarin een voorstel om op genoemde grachten eenrichtingsverkeer in te voeren. Deze wens is voortgekomen uit de participatie in aanloop naar het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023’. Besloten is om op de dwarsstraten van genoemde grachten wel tweerichtingsverkeer in stand te houden.

Naast het Verkeersplan is ook het handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) leidend voor de veranderingen. Hierin staat vermeld dat de leefbaarheid in de binnenstad vergroot wordt door wandelaars en fietsers meer ruimte te gunnen. Het straatprofiel zal hier zoveel mogelijk op worden aangepast.

Op de Nieuwehaven zal het verkeer van west naar oost worden geleid. Voor de ‘donkere kant’ Voorhaven èn Achterhaven is dat exact andersom. Auto’s op de ‘lichte kant’ van de Voor- en Achterhaven rijden straks van west naar oost.

Onveilig
De verbindende straten tussen de grachten behouden tweerichtingsverkeer. Dit om te voorkomen dat auto’s onnodig de hele gracht af moeten rijden. Indien later blijkt dat dit alsnog tot onveilige verkeerssituaties zal leiden, wordt ook hier eenrichtingsverkeer ingesteld.

Smaller straatprofiel
De veranderingen in rijrichting zorgen voor een herinrichting van de infrastructuur. Daar waar eenrichtingsverkeer wordt ingesteld komt een smaller profiel voor het gemotoriseerde verkeer. En meer ruimte voor fietser en voetganger.  Deze wijzingen zullen pas in een periode van jaren worden meegenomen bij de invulling van het HIOR.

Reacties op het plan kunnen ingediend worden bij de heer Kaars. Mail naar j.kaars@edam-volendam.nl


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook