GGD: Scholieren Zaanstreek-Waterland roken en drinken minder dan rest van het land

GGD: Scholieren Zaanstreek-Waterland roken en drinken minder dan rest van het land

In Zaanstreek-Waterland zet de dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren uit de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs door; landelijk stagneert deze trend. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD’en en het RIVM. Wat landelijk opvalt zijn de grote regionale verschillen in gebruik van alcohol en de verschillen tussen opleidingsniveaus qua roken. Zo drinken jongeren in Zaanstreek-Waterland minder dan gemiddeld in Nederland. En roken vmbo’ers meer dan leerlingen van havo en vwo.

Met de uitkomsten van deze Gezondheidsmonitor kan lokaal of regionaal een aanpak gekozen worden gericht op risicogroepen. Dit kan bijdragen aan het halen van de ambitieuze doelstellingen uit het Nationaal Preventieakkoord: geen tabak- en alcoholgebruik onder de 18 jaar in 2040.

Cijfers roken en drinken
2.6% van de jongeren in de regio Zaanstreek-Waterland rookt minstens 1 keer per week. Landelijk is dit 4%, in 2010 was dit in de regio nog 13%. 18% van de jongeren heeft in de laatste 4 weken alcohol gedronken ook dat is minder dan landelijk (27%) en veel minder dan in 2010 (48%).

Verschillen roken opleidingsniveaus
Roken laat flinke verschillen zien tussen opleidingsniveaus. Zo heeft 8% van de scholieren op het vmbo ooit een sigaret gerookt tegen 5% op havo/vwo. 4% op het vmbo en 1.3% op havo/vwo rookt één of meer sigaretten per week. Dit verschil is ook terug te zien bij ‘passief roken’: bij 18%van de jongeren op het vmbo is de afgelopen week in huis gerookt waar zij bij waren, van de jongeren op havo/vwo gaat het hierbij om 12%.

Verschillen in alcoholgebruik
In de Gezondheidsmonitor Jeugd vallen landelijk de grote regionale verschillen op - van 11% tot 27% - bij het drinken onder jongeren. Relatief lage percentages zijn te zien in meer stedelijke GGD-regio’s, zoals bij GGD Zaanstreek-Waterland. Een verklaring voor de gevonden regionale verschillen ligt mogelijk in verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van de jongeren. 
Bij de tweede en vierdeklassers in Zaanstreek-Waterland zien we dit grote verschil ook terug: 21% van de jongeren met een westerse achtergrond heeft in de laatste maand alcohol gedronken versus 8% van de jongeren met een niet-westerse achtergrond.

Invloed van ouders
Ouders blijken invloed te hebben op het alcoholgebruik en roken van hun kinderen. Het gaat onder andere om voorbeeldgedrag van de ouders, het stellen van regels en monitoring.
Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat bij 15% van de jongeren de afgelopen week in huis gerookt is waar de jongere bij is. Van de jongeren die ooit alcohol hebben gedronken, gedoogt 65% van de ouders dit. Onder gedogen verstaan we dat ouders het goed vinden, er niets van zeggen of het niet weten. 

Op naar een rookvrije generatie
GGD Zaanstreek-Waterland wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. In een rookvrije omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan (e-)sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. Dat gebeurt met bewustwordingscampagnes zoals Stoptober en 30dagenGezond en met school-interventies zoals de Gezonde School en Helder op school.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook