Gemeenteraad bespreekt toekomst de Purmer

Gemeenteraad bespreekt toekomst de Purmer


Ondanks flinke weerstand van veel bewoners uit De Purmer en Edam lijkt het er steeds meer op dat de polder die binnenkort het 400-jarig bestaan viert op termijn een heel ander aanzicht zal krijgen. De gemeenteraad bespreekt op 25 november een raadsvoorstel waarin de toekomst van de Purmer centraal staat.

Het voorstel ziet de toekomst van de Purmer als de ‘economische motor en een kans voor woningbouw’ (na vertrek van bedrijven rond de Julianaweg en het Slobbeland in Volendam). Het college ziet extra werkgelegenheid om de hoek als een wenselijke vermindering van vrachtverkeer over de Julianaweg en extra werkgelegenheid in de Purmer wordt gezien als een kans op minder verkeer richting Amsterdam. Een goede ontsluiting en aansluiting is dan van groot belang.

Drie opties
Een eerdere uitwerking laat zien dat er drie mogelijke scenario’s zijn. Lokaal kan dat door 21,4 hectare uit te geven als lokaal bedrijventerrein. Het maakt in dat geval lokale verplaatsingen van bedrijven mogelijk.
Een andere mogelijkheid is om in de Purmer een regionaal bedrijventerrein in te richten van zo’n 30 hectare. En als je bovenregionaal denkt dan gaat het zelfs om 54 hectare grond voor toekomstige bedrijvigheid. Een nog grotere variant is als ‘plus’ optie toegevoegd. 

Voorkeur
Wat voorligt is een advies om in te zetten op scenario 2. Dat wordt gezien als een financieel haalbare ontwikkeling. Het gemeentebestuur ziet afschalen in dat kader als een mogelijkheid. Opschalen (meer hectare industriegrond) wordt lastiger. 

Sportcomplex
Naast industrie noemt het college het uitwerken van een multifunctioneel sportcomplex wenselijk. Maar dit heeft weer grote impact op de ruimtelijke omgeving.  Bewoners van onder meer de Oosterweg, Edammerweg, Molenwerf en het Klein en Groot Westerbuiten hebben al aangegeven zeer verontrust te zijn voor deze (extra) plannen. FC Volendam heeft recent een futuristisch stadionplan (in de vorm van een botter) gepresenteerd. Met parkeervoorzieningen, evenementen, commerciële bedrijvigheid en andere sportvoorzieningen. Deze plannen zouden aan de westkant van de N247, ter hoogte van Volendam, aangelegd moeten worden.
In het laatste geval zou beter voor scenario 3 gekozen kunnen worden. Het maakt de plannen beter inpasbaar. Indien een raadsmeerderheid hier voor voelt dan zal een intentieovereenkomst opgesteld moeten worden, alsmede een schetsontwerp en haalbaarheidsonderzoek.

Om de plannen verder uit te werken is ten minste een jaar voorbereiding nodig. De kosten die hier mee gemoeid zijn bedragen € 425.000,-
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook