Gemeenteraad begrijpt zorgen om biodiversiteit zeevan

Een oproep van melkveehouder Frank de Wit, tevens voorzitter van het Noord-Hollands Natuurcollectief, en Irma Steenman aan de gemeente Edam-Volendam om zienswijzen in te dienen richting een nieuw Beheersplan Natura 2000, om zodoende aandacht te vragen voor de verschraling van de gronden in de Zeevang, het teveel aan ganzen en het teruglopen van enkele vogelsoorten, heeft de steun gekregen van de gemeenteraad. 

De betrokkenen zien een negatieve trend en de roep om extra onderzoek is groot. De gemeente zag tot donderdag geen reden om een zienswijze in te dienen. Een ingebrachte motie van onder meer de VVD kreeg de steun van bijna alle partijen. Alleen de fractie van GroenLinks ging hier niet in mee. GroenLinks pleit voor een totaalvisie die veel verder strekt ‘dan ganzen alleen’. 
De natuurbeheerders pleiten in ieder geval voor voedzaam gras, nodig voor veenweidevogels en vragen om onderzoek naar de vogelstand van onder meer grutto’s en kievieten. En willen een toekomstperspectief zien voor de agrariërs. “We willen blijven boeren. Het gaat in de Zeevang om 1400 hectare dat beheerd moet worden. De boeren spelen hier een belangrijke rol in!”

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook