Gemeentebestuur komt met extra onderzoek naar parkeren centrum Edam

Gemeentebestuur komt met extra onderzoek naar parkeren centrum Edam

“Niet alleen woningen voor de hoog opgeleiden mensen met een dikke portemonnee”

De raad van Edam-Volendam heeft naar aanleiding van een amendement van verschillende coalitiepartijen en met volle steun van de oppositie het gemeentebestuur verzocht om met extra onderzoek te komen naar parkeermogelijkheden in Edam. Een steun in de rug voor het bewonersinitiatief ‘Korsnas moet beter’, dat zich onder meer inzet voor ondergronds parkeren onder het Korsnäs-terrein.

De visie ‘Edam Vitaal’ kreeg de volle steun van alle raadsleden, waardoor er op termijn kansen ontstaan in en rond de Hoogstraat voor een combinatie van wonen, winkelen en horeca, aangevuld met verbetering van de openbare ruimte en extra ruimte voor de pleziervaart in het centrum van Edam. Maar ook het Korsnäs-terrein heeft de volle aandacht.

Onderzoek haalbaarheid
Ontwikkelaar BPD wil hier ruim 60 woningen bouwen. Zonder parkeergarage. Maar veel inwoners zien dat heel anders. En ook veel raadsleden, bleek donderdag 22 november tijdens de raadsvergadering.
Terwijl het college van B&W geen heil ziet in een (dure) ondergrondse parkeergarage, is het voor veel partijen weldegelijk een optie. Mits het haalbaar is. En die haalbaarheid moet serieus onderzocht worden, was de inzet van de raad.

Waar het gemeentebestuur voldoende mogelijkheden ziet voor parkeren aan de rand van het centrum (Singelweg) in combinatie met het Baanplein, ziet het geen heil en draagvlak om in Edam betaald parkeren in te voeren via een ondergrondse parkeervoorziening.

Omwonenden
Direct omwonenden zien dat laatste eveneens niet zitten. Zij zijn bang voor extra verkeersbewegingen richting de beoogde garage. Het bewonerscomité ‘Korsnas moet beter’ ziet dat anders. Tjeerd Dijkstra, de bekende voormalige rijksbouwmeester, is gevraagd om mee te denken. Hij presenteerde een schets waarin een nieuwe weg is ingepland door het water van de Balkenhaven (Schuttersgracht). “Hierdoor wordt de Baanstraat volledig ontlast”, lichtte hij toe. “En kan de vesting als rijksmonument weer de allure krijgen die het toekomt en veiligheid bieden aan de vele wandelaars.”

Veel meer woningen
Dijkstra meent dat er op het Korsnäs-terrein voor veel meer woningen dan de ruim 60 ingeplande huizen ruimte vrij  gemaakt moet worden. Vooral appartementen voor starters en senioren. Hij noemde een aantal van 150. Die woningen moeten in zijn visie gefaciliteerd worden met een ondergrondse parkeergarage plaats biedend aan 250 auto’s. Waarvan 150 voor de bewoners (in eigendom of huur) en 100 als openbare plaatsen. Het Baanplein moet in zijn optiek een mooi autovrij pleintje worden.

Dijkstra werd gesteund door Gerrit Heida die namens ‘Korsnas moet beter’ het woord voerde. Ook Heida drong aan op onderzoek naar ondergronds parkeren.

Niet overhaast
Ook Leontien Rosier, voorzitter Oud Edam, vroeg om geen overhaaste keuzes te maken als het om parkeren gaat. Ze wees op de vesting als Rijksmonument en vroeg om niet te veel te denken vanuit de optiek van de ontwikkelaar. “Kom eerst met een gedegen bestemmingsplan. Zodat je als gemeente de regie neemt. Vervolgens kun je daar je doelen op afstellen.”

Rosier wees op het vele blik in de stad en ziet net als Dijkstra kansen voor ondergronds parkeren. Ook denkt Oud Edam dat een ondergrondse garage de binnenstad juist zal ontlasten van auto’s in plaats van een aantrekkende functie zal creëren. Daarbij vroeg Rosier zich af of de Singelweg wel kans maakt op een nieuwe bestemming als parkeervoorziening.

Singelweg
Wethouder Runderkamp reageerde hierop door te stellen dat die kansen er weldegelijk zijn. Toch stemde het college in met het verzoek om in het eerste kwartaal van 2019 te komen met aanvullend onderzoek. Daarin worden drie opties uitgewerkt: parkeren op maaiveld, de mogelijkheden van ondergronds parkeren voor bewoners en bezoekers en de kansen voor een half verdiepte garage voor alleen bewoners.

Niet heiligmakend
Vanuit de raad vroeg Wim Rijkenberg (Lijst Kras) zich af of een parkeergarage heiligmakend is. Toch stemde zijn partij in met verder onderzoek. Nico van Straalen (GroenLinks) bestreed de conclusie uit ‘Edam Vitaal’ dat  er in Edam geen draagvlak bestaat voor betaald ondergronds parkeren. “Uw bewering is gebaseerd op de uitspraak van één inwoner.”
Emile Karregat, een van de initiatiefnemers voor de motie, sprak hardop uit wat het zou betekenen ‘indien achteraf zou blijken dat een parkeergarage weldegelijk haalbaar zou zijn geweest’.

Ook Jan Willem van der Lee (CDA) vond het waard om iets langer te wachten en met een goed onderbouwd plan te komen. Angelique Bootsman (Volendam|80) vroeg zich af waarom in de regio er wel voorbeelden zijn van geslaagde ondergrondse parkeervoorzieningen en waarom dat in Edam niet zou kunnen.

Betaalbare woningen
Pim Bliek (PvdA) vindt dat een garage niet het doel is maar het gevolg van keuzes. “Primair is onze inzet extra betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Vandaaruit kijk je hoe je het blik dat daar bij hoort opvangt. Dat begint met een goed bestemmingsplan.’ Ook Peter van Gijzel (Zeevangs Belang) ondersteunde dit uitgangspunt en riep de ontwikkelaar op te komen met een mooi plan voor alle doelgroepen. “Niet alleen woningen voor de hoog opgeleiden mensen met een dikke portemonnee.”

Wethouder Schütt was blij met de vele complimenten voor de Visie. Hij wees op verdere participatie van betrokkenen. En prees de inbreng van tal van inwoners. De wethouder hoopt dat in ieder geval in de loop van 2019 duidelijk wordt hoe de nieuwe Hoogstraat en achterliggend brandweerterrein er uit komt te zien. Via een prijsvraag voor ontwikkelaars zal dit verder worden uitgewerkt.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook