Gemeente verklaart bezwaren plannen De Purmer niet ontvankelijk

De gemeenteraad wordt donderdag 25 maart gevraagd in te stemmen met een voorstel om diverse bezwaren tegen het instellen van de wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) niet ontvankelijk te verklaren.

Deze wet regelt dat bezwaren tegen het collegebesluit automatisch bezwaren tegen het raadsbesluit zijn wanneer de raad het collegebesluit bestendigt. De bezwarencommissie heeft over de bezwaren geadviseerd.
De bezwaren zijn het gevolg van plannen van de gemeenten Purmerend, Waterland en Edam-Volendam om de bestaande structuurvisie over De Purmer te wijzigen. Voorgesteld wordt om het besluit van 17 september 2020 in stand te houden. Wel meldt de gemeente dat de ingebrachte bezwaren meegenomen worden in het verdere proces.

Bewoners, belangenorganisaties  en omwonenden zijn bang dat de Purmer staat vooral zal bestaan uit een lappendeken van bedrijfsterreinen en woningen. En dat de natuurwaarden voor het grootste deel zullen verdwijnen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook