Gemeente steunt ‘Zon op Edam-Volendam’

Gemeente steunt ‘Zon op Edam-Volendam’

als de rest van de overheid, eigenlijk net als de rest van de wereld, staat ook onze gemeente voor een enorme opgave: de energietransitie. Onze CO2-uitstoot moet flink naar beneden om een fatale klimaatverandering te voorkomen. Omdat alle zeilen moeten worden bijgezet om dit te bereiken, is de gemeente blij met het initiatief van ‘Zon op Edam-Volendam’ en ondersteunt ze de activiteiten van deze coöperatie van harte.

Voor wie dat nog niet weet: Zon op Edam-Volendam (ZoEV) is een zogenaamde ‘postcoderooscoöperatie’, die het inwoners van onze gemeente mogelijk maakt om zonnestroom op te wekken óók als hun eigen dak daar niet geschikt voor is. Zij kunnen namelijk als deelnemer aan ZoEV eigendomscertificaten kopen van zonnepanelen die ZoEV plaatst op daken van stallen of bedrijven, tegen een vergoeding voor de dakeigenaar. Na 15 jaar vervalt het eigendom van de installatie aan de dakeigenaar.

Opbrengst
De opbrengst van de certificaten bestaat uit de opbrengst van de opgewekte stroom, die wordt verkocht aan de meestbiedende energieleverancier. Op dit moment betaalt bijvoorbeeld Greenchoice € 0,066 per kWh. Daarnaast krijgt elke deelnemer voor elke opgewekte kWh de energiebelasting terug: die bedraagt nu € 0,118 per kWh. Met één certificaat van € 275 à € 300 wordt 250 kWh per jaar opgewekt. Dat levert dus € 46 per jaar op. Daarvan gaat ca. € 2,50 naar verzekering, administratie, onderhoud etc. Met beide opbrengsten samen, ca. € 43 per certificaat, realiseert de deelnemer dus een rendement van ruim meer dan 10%.  Anders gezegd: de investering is binnen 6 à 7 jaar terugverdiend. Wie een of meer certificaten koopt, wordt deelnemer van de coöperatie en daarmee mede-eigenaar van de installatie. Alle opbrengsten gaan uitsluitend naar de deelnemers.

Dak Zeevangshoeve
Op deze manier is eind vorig jaar met 37 deelnemers uit onze gemeente het project Willig gerealiseerd: 320 zonnepanelen op het staldak van Veehouderij Willig, Hoogedijk 58 Katwoude. Op dit moment wordt een tweede project voorbereid: 290 zonnepanelen op het staldak van Veehouderij annex Camping Zeevangshoeve, Zeevangszeedijk 5C. Hiervoor hebben zich inmiddels 21 nieuwe deelnemers aangemeld, voor 180 panelen. Er is dus nog ruimte voor meer deelnemers.

Nadere informatie en aanmelding via de website: www.zonopedam-volendam.nl. Mailen (contact@zonopedam-volendam.nl) of bellen (06 3875 3877) kan ook.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook