Gemeente nieuws

Bereikbaarheid gemeentekantoren en evenementen in de gemeente
De loketten op de gemeentekantoren zijn alleen open voor dringende zaken. We adviseren u om telefonisch een afspraak te maken voor een bezoek aan de publieksbalie op het Stadskantoor (0299-398398). De milieustraat is geopend.
Wij houden ons aan de richtlijnen die door het kabinet en het RIVM zijn opgelegd. Er wordt zo veel mogelijk thuis gewerkt door onze medewerkers. Dat kan betekenen dat u even moet wachten alvorens u geholpen wordt of antwoord krijgt.
Verkouden?
Voelt u zich verkouden of grieperig dan verzoeken wij u om de gemeentekantoren niet te bezoeken. Wij gaan er van uit dat u niet komt als u milde (verkoudheids-) klachten, niezen, keelpijn, hoesten of koorts hoger dan 38 graden heeft. Wellicht kunt u uw vraag of aanvraag digitaal afhandelen via onze website www.edam-volendam.nl
Evenementen
Alle evenementen die in de gemeente gepland staan tot 6 april worden afgezegd. De gemeente adviseert organisatoren van andere evenementen die gepland staan tussen 6 april en 1 juni goed te overwegen of zij hun evenement laten doorgaan. Een keuze kan zijn om geen kosten te maken en ook die evenementen te annuleren. We weten nog niet welke maatregelen de Rijksoverheid na 6 april gaat nemen.
Bewonersbijeenkomsten gemeente
Alle bewonersbijeenkomsten van de gemeente zijn afgelast. Over nieuwe data wordt u terzijnertijd geïnformeerd.
Maatregelen CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
• Er zijn geen cursussen (puber en peuter cursus).
• Het inloopspreekuren in Volendam en Oosthuizen gaat niet door.
• De spreekuren voor zuigelingen t/m 14 maanden en 3,9 jaar gaan wel beperkt door vanwege vaccinaties.
• Spoedafspraken die echt niet kunnen wachten gaan wel door.
• De hielprikken en intakehuisbezoeken gaan door.
• Wij gaan er van uit dat u geen bezoek aan ons brengt als u zelf of uw kind milde (verkoudheids-) klachten, niezen, keelpijn, hoesten of koorts hoger dan 38 graden heeft.

Afschakelen analoge signaal ZIGGO
Het overschakelen van analoog naar digitaal tv kijken van Ziggo wordt uitgesteld. Vanaf 24 maart was het de bedoeling dat ZIGGO het analoge signaal in de gemeente zou afschakelen. Dit is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum.
Informatie coronavirus
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het RIVM en GGD Zaanstreek-Waterland.
Gemeente nieuws

Besluit aanwijzen toezichthouders WWB, IOAW EN IOAZ

Het college van Burgemeester en wethouders heeft besloten de sociaal rechercheurs van de gemeente Purmerend aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Het besluit treedt in werking op 27 november 2012.
 
Gevonden en verloren voorwerpen
U kunt gevonden voorwerpen tijdens de openingsuren melden in ons stadskantoor. Ook kunt u hier het verlies van een voorwerp laten registreren.
De gemeente houdt een register bij van alle gevonden en verloren voorwerpen, met de plaats van herkomst of vindplaats en daarbij een duidelijke omschrijving van het voorwerp.
 

19-11-2012
gevonden
fiets
Julianaweg t.h.v. Amvo bij de bushalte
19-11-2012
verloren
weekend tas
parkeerterrein van Spaander
20-11-2012
verloren
bos sleutels
havenhof Zeestraat etalage Bart Smit
21-11-2012
verloren
grijze sjaal blijven hangen in spreekkamer 2.
Gemeente kantoor O.W.
21-11-2012
verloren
portemonnee/rijbewijs/bankpasjes
in tram Amsterdam
22-11-2012
verloren
sleutelbosje met 2 sleutels
M. Tinxgracht nr. 10

 
Meedenken én praten over Toeristische visie Edam-Volendam
De gemeente Edam-Volendam nodigt u uit om mee te praten en te denken over de Toeristische visie Edam-Volendam. Dit kunt u doen tijdens twee bijeenkomsten op 12 en 13 december in Edam en in Volendam.
 
Een toeristische visie heeft niet alleen raakvlakken met verschillende beleidsterreinen, maar ook met verschillende doelgroepen zoals: ondernemers, het maatschappelijk middenveld en de bewoners.
Bewoners vormen een belangrijke doelgroep binnen het toerisme en het toeristische product. Niet alleen zijn de bewoners potentiële bezoekers van evenementen, ze spelen ook een belangrijke rol in hun functie als (mede)-organisatoren, als vrijwilliger en bewoners fungeren als ambassadeurs van Edam en Volendam!
 
Het is noodzakelijk om de balans te bewaken tussen het aantal bezoekers, de bewoners en de leefbaarheid van de openbare ruimte. Daarom is voor de gemeente het opstellen van toeristisch beleid van essentieel belang om sturing te geven aan toerisme. Dus: praat en denk met ons mee, geef uw mening en lever een bijdrage die belangrijk is voor de toekomst van het toerisme in onze gemeente!
 
De bijeenkomsten:
Woensdag 12 december:
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Gemeentelijk Vergadercentrum Schepenmakersdijk 16
 
Donderdag 13 december:
Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Stadion FC Volendam, zaal Koningshoek
 
Gelieve u voor zondag 9 december aan te melden via: toerisme@edam-volendam.nl
 BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook