Geld Vervoerregio voor reconstructie Bootslot en Keetzijde

Geld Vervoerregio voor reconstructie Bootslot en Keetzijde

De Vervoerregio gaat het komende jaar fors investeren. Veel verkeer gerelateerde plannen in onze regio hebben geld ontvangen voor infrastructurele projecten. In Volendam wordt de Bootslot aangepast. Hier verdwijnt asfalt (deels) voor klinkers. De Keetzijde in Edam moet veel veiliger worden.

Op de Bootslot zal tussen de rotonde met de Christiaan van Abkoudestraat en het begin van de bebouwing het snelheidsregime 50 km/uur blijven en ter hoogte van de bebouwing zal de Bootslot en de Dukaton ingericht worden als 30 km-zone.

Smallere weg
In deze 30 km-zone zal het asfalt worden vervangen door klinkers, de fietsstroken zullen verdwijnen en de rijweg wordt versmald naar 5,80m. Tevens zullen er op de kruisingen verkeer remmende plateaus aangebracht worden. In de berm van de Bootslot, aan de kant van het water, worden extra parkeerplaatsen aangelegd.

In het gedeelte van de Bootslot waar 50 km/uur zal blijven gelden, zal de verharding uit asfalt blijven bestaan. De inrichting zal wel aangepast worden om de veiligheid van de fietser te verbeteren door de fietsstroken te verbreden naar 1,80m.
De werkzaamheden zullen binnenkort van start gaan.

De globale kosten voor de Bootslot bedragen € 700.000,- excl. BTW. Deze kosten worden gedekt uit een krediet van € 300.000,- subsidie van de Vervoerregio Amsterdam van € 187.000,- subsidie Rijsimpuls verkeersveiligheid van € 180.000,- en bijdrages uit onderhoudsbudgetten van riolering en wegen van € 33.000,-.

Aanpassingen Keetzijde
Op de Keetzijde wordt het 50 km/uur regime omgezet naar een 30 km-zone waarbij verkeer remmende maatregelen aangelegd worden in de vorm van plateaus. Tevens is er een aansluiting op de nieuwe wijk aan de Keetzijde gerealiseerd.
De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn nog bezig, waardoor nog niet duidelijk is wanneer de werkzaamheden starten.

De globale kosten zijn nog niet precies inzichtelijk. Vanuit de Vervoerregio Amsterdam is wel een subsidie beschikbaar gesteld van € 165.000,- en vanuit Rijksimpuls € 229.000,-

De Keetzijde wordt gereconstrueerd vanwege met name de aansluiting van de nieuwe wijk op de Keetzijde. Hierdoor was het ook gewenst om het snelheidsregime op een deel van de Keetzijde aan te passen en de weg hierop in te richten.
De Bootslot wordt gereconstrueerd omdat het asfalt aan groot onderhoud toe was. Uit participatie met de bewoners is vervolgens naar voren gekomen dat bewoners meer een inrichting van een 30 km-zone wilde middels klinkerbestrating. Dit wordt binnenkort uitgevoerd.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook