Geen zonnedaken op Slobbeland en Marinapark


Geen zonnedaken op Slobbeland en Marinapark


Het idee om op het Slobbeland en het Marinapark in Volendam enkele parkeerterreinen te overkappen met zonnedaken heeft tot langdurige discussies geleid in de raad van donderdag jongstleden. Ruim 30 zienswijzen kwamen binnen op het plan, afkomstig van met name omwonenden die het niet zien zitten. De coalitiepartijen (de meerderheid in de raad) kwamen met een amendement dat de specifieke bouwaanduiding zonnepanelen uit het bestemmingsplan haalde. 

Voor GroenLinks was dit veel te kort door de bocht. Nico van Straalen wees op eerder vastgestelde plannen in het kader van de Duurzaamheidsagenda. “Daarin staat dat we met zonnestroom aan de slag moeten. De bezwaren moet je serieus nemen, maar om het nu direct af te blazen is het andere uiterste.”

Zijn partijgenoot John Kluessien kwam met het idee om technici plannen te laten ontwikkelen over een gecombineerd zonnedak en tent voor evenementen op genoemd terrein. Daarmee zou het argument dat de zonnedaken toekomstige evenementen daar in de weg zouden zitten komen te vervallen. Zijn idee werd sympathiek gevonden, maar kreeg geen steun.

Volendam|80 pleitte voor een integrale benadering waarin gekeken wordt naar allerlei plannen, waaronder een evenemententerrein bij het Marinapark, en zag geen reden om in te stemmen het voorstel. Pim Bliek (PvdA) vond dat laatste weer onzin. ”Ik snap dat het college de verschillende bestemmingsplannen wil samenvoegen.” Hij vond het jammer dat het zonnedak daar niet doorgaat maar maakte er geen groot punt van. “Er komen andere mogelijkheden.”

Ook wethouder Rijkenberg wees op het conserverende karakter en het nut van digitalisering van de vier oude plannen. Hij legde uit dat een zonnedak was afgevallen doordat de eigenaar van de grond, Het Marinapark, het plan niet ziet zitten. “En op het Slobbeland is het initieel verkeerd omschreven. Daar is de bestemming verkeer in plaats van parkeren.”

Hij pleitte ervoor om het voorstel aan te nemen zodat het de voltooiing van de complexe Omgevingswet niet in de weg gaat zitten. Rijkenberg wees de raadsleden erop dat nog niets vast staat. Hij wees in dat kader naar de Waterfrontvisie, het Evenementenbeleid en nog meer visies, die nog in ontwikkeling zijn.

Emile Karregat (VVD) gaf aan helemaal niet tegen zonnedaken of panelen te zijn. “Integendeel. Maar dan moet het wel op de juiste manier. En dat is in onze ogen niet ad hoc per voorstel bekijken of iets kan. Maar kom eerst met een visie en criteria. Dan sta je richting betrokkenen ook veel sterker.” De VVD, Zeevangs Belang, het CDA en Lijst Kras bleven bij hun amendement, waardoor een nieuw bestemmingsplan voor het Slobbeland zonder een opmerking over mogelijke zonnedaken werd aangenomen.


BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook