Geen windturbines en zonneweiden op grondgebied Edam-Volendam

Gemeentes weer stap verder in de ontwikkeling van regionale energiestrategie

28 gemeenten, de provincie Noord-Holland,  drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland-Zuid (NHZ) werken samen in hun regio aan een energiestrategie (RES) voor een duurzame toekomst. Zeker is wel dat er in Edam-Volendam geen windturbines worden geplaatst.

Alle partijen hebben het afgelopen jaar in  bijeenkomsten met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie, over energie besparen en stap voor stap over gaan naar duurzame energie en warmte. Op de eerste versie van de strategie, die dit voorjaar is vastgesteld, de concept Regionale Energiestrategie van energieregio Noord-Holland Zuid zijn ruim 120 reacties ontvangen van inwoners, bedrijven, energiecoöperaties en natuurorganisaties.

Daarnaast hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen wensen en bedenkingen meegegeven. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de zoekgebieden van Zaanstreek Waterland voor het opwekken van zonne- en windenergie.

In de concept-RES werden door de acht gemeenten uit Zaanstreek Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad) (delen van) de A7, A8, A10 aangewezen als zoekgebied voor zowel zon- als windenergie. Daarnaast werd zon en wind langs het Noordzeekanaalgebied in Zaanstad, zon op de Bukdijk in Marken en uitbreiding van windenergie bij de Nes in Marken geopperd. 

Biomassacentrale
Op het grondgebied van gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Wormerland vervalt het zoekgebied wind langs de A7. Dat betekent dat er op deze plekken geen windturbines komen. Ook het Oostzanerveld is vervallen als zoekgebied. In Zaanstad komen bedrijventerreinen voor zonneweides als zoekgebied te vervallen. Op grondgebied van gemeente Edam-Volendam komen zonneweiden, windturbines en biomassacentrales niet terug in de RES 1.0 onder meer omdat nu meer waarde wordt gehecht aan een open landschap en uitzicht. Op Beemster grondgebied komen geen grondgebonden zonneweides.

De komende periode worden bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds meer betrokken door gemeenten en initiatiefnemers bij het proces. Dat is maatwerk per zoekgebied.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook