Geen spectaculaire vondsten archeologisch onderzoek Baandervesting

Geen spectaculaire vondsten archeologisch onderzoek Baandervesting

Acht proefsleuven zijn er gegraven tijdens archeologisch onderzoek op het voormalige Korsnäs-terrein aan de Baandervesting in Edam. Dit gebiedje is altijd industrieel van aard geweest. Met scheepswerven en lijnbanen (touwfabriek). Tot ruim 15 jaar geleden stond er een papierfabriek met kantoren.

Van de scheepswerven is weinig meer over blijkt uit het onderzoek. Van de lijnbanen zijn nog wel funderingsresten gevonden en hout, al dan niet eerder gebruikt vanuit de vroegere scheepswerven en afkomstig uit de late 16e en 17e eeuw. Ook zijn enkele gebruiksvoorwerpen gevonden.

Annelies Hoekstra, gemeentelijk beleidsmedewerker monumenten en archeologie, legt uit dat er waarschijnlijk twee monsters dendrochronologisch (houtonderzoek) worden onderzocht zodat meer inzicht verkregen wordt in de ouderdom van de aangetroffen archeologische resten.

Het onderzoek heeft vier dagen in beslag genomen. Tot zo’n twee meter is de grond onderzocht. Annelies Hoekstra vertelt dat de gemeente nu wacht op een evaluatierapport met adviezen. Daaruit moet blijken of het onderzoek voldoende is geweest of dat er juist meer onderzoek moet volgen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit of dit ook uitgevoerd moet gaan worden.

Het terrein is flink vervuild. Vandaar dat de medewerkers van het archeologisch bureau om de (eerder geconstateerde) vervuiling heen hebben gegraven. “Toch stuitten ze daarbij op enkele plekken alsnog op vervuiling. Vandaar dat het onderzoek in ‘witte pakken’ is uitgevoerd.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook