Ganzenoverlast loopt uit de hand: VVD pleit in de gemeenteraad voor meer maatregelen

Ganzenoverlast is een groot probleem in onze gemeente, en met name in de Zeevang. Voor zowel boeren als de natuur. Al jaren belooft de provincie Noord-Holland maatregelen te treffen waardoor het aantal ganzen afneemt. En elke keer lukt het niet. Sterker nog: de problemen worden groter. Daarom is er afgelopen donderdag een VVD-motie aangenomen in de gemeenteraad waarin we pleiten voor meer maatregelen.

Hoe zit het precies? Het extreme aantal ganzen zorgt voor veel overlast en schade door overbegrazing, platlopen van gewassen en de vele uitwerpselen. Hierdoor gaat ook de waterkwaliteit en biodiversiteit achteruit. Ganzen vreten het land kaal en beschadigen de grasmat; waardoor tot eind mei niets groeit. De schade is veel groter dan de vergoeding en de bedrijfsvoering van agrariërs staat onder druk. De kans dat de boeren gaan afhaken door de overlast van ganzen is reëel.
Daarnaast jagen ganzen ook weidevogels weg, de vogels die juíst in de Zeevang thuishoren.


Dat moet natuurlijk anders. Het probleem is echter dat de provincie het niet als een knelpunt ziet. Dat blijkt uit het recentelijk ter inzage gelegde Beheerplan Natura 2000 voor de polder Zeevang. Daarin zijn doelen beschreven voor beheer en behoud van negen vogelsoorten. Zo beschrijft de provincie in het plan dat het doel is om 70 brandganzen in de polder te behouden. In 2019 waren dat er echter 3067. Dat is 44 keer zoveel als het gebied kan opvangen. De provincie concludeert dat het doel is bereikt maar kijkt niet naar de negatieve gevolgen van zulke enorme aantallen ganzen. 

Motie gesteund
De VVD Edam-Volendam wil een realistisch Beheerplan en meer maatregelen. Daarom heeft de VVD, bij monde van Dorèthy van Raaij, het college van B&W verzocht het Beheerplan te bespreken in de gemeenteraad en een zienswijze (een standpunt) te sturen naar de provincie NH. Helaas zag het college daar geen aanleiding voor. In de vergadering van 9 september jl. hebben wij een motie ingediend om wél een zienswijze te sturen, waarin onze bezwaren én die van onze agrariërs en natuurverenigingen gebundeld worden. Twee agrariërs hebben ingesproken en vertelden over de problemen en bezwaren. De motie werd door bijna de hele gemeenteraad gesteund.

Hogere schadevergoeding
Concreet wil de VVD dat de provincie de relatie onderzoekt tussen de overpopulatie van ganzen en de daling van weidevogels, zodat het probleem eindelijk zichtbaar wordt. Ook wil de VVD dat agrariërs een hogere schadevergoeding ontvangen voor de schrijnende overlast en dat de regels voor bestrijding van ganzen worden versoepeld.  Het nu voorliggende plan van de provincie Noord-Holland is absoluut niet toereikend.  We zijn opgelucht dat, naar aanleiding van de door de VVD ingediende motie, het college van B&W de  bezwaren en ook de opmerkingen van de agrariërs en natuurverenigingen gaat verwerken in een zienswijze naar de provincie. We zullen de provincie scherp houden en ons blijven inzetten voor de boeren en de natuur in onze polder.
VVD Edam-Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook