Extra voorstel tijdelijke huisvesting Brandweer Edam volgt nog

Extra voorstel tijdelijke huisvesting Brandweer Edam volgt nog

Gemeentebestuur: aankoop De Deimpt 7 strategisch

Het gemeentebestuur blijft voornemens om het huidige politiebureau aan De Deimpt 7 in Volendam aan te schaffen. Met als doel herhuisvesting van de brandweer Edam en Volendam. Mocht dit onverhoopt anders lopen dan wordt de aanschaf ingezet voor woningbouw. Donderdag 16 januari wordt de gemeenteraad bijgepraat. Twee weken later op 30 januari moet er een besluit genomen worden.

Als gevolg van een reorganisatie komt het politiebureau op korte termijn vrij. De politie wil uitsluitsel van de gemeente over hun aanbod. Het gemeentebestuur noemt de aankoop sowieso gewenst in het kader van herontwikkelmogelijkheden. Het betekent voor de gemeente ‘een gunstige strategische vastgoedaankoop’.

De kosten die met de aankoop gemoeid zijn komen uit op € 700.000,-. In de uitleg wordt opnieuw gewezen op de verhuizing van de Edamse brandweer. Gevolg van de ontwikkelingen in en rond de Hoogstraat, na de brand in november 2017.

Preventie
Het idee bestaat om de beide korpsen uit Edam en Volendam samen te voegen en onder te brengen aan De Deimpt. Al zal eerst duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn van veranderende landelijke wetgeving. Het college van B&W neemt tevens een tijdelijke voorziening voor de brandweer van Edam, zolang er nog geen besluit kan worden genomen over definitieve huisvesting. Ook zal er € 50.000,- worden gereserveerd voor een brandpreventieproject voor met name (792) objecten van voor 1945.

Europese wetgeving
Wat de uiteindelijke financiële gevolgen zijn van een verhuizing en samenvoeging is op dit moment nog niet bekend. Wel is duidelijk dat – als gevolg van Europese wetgeving, die een gelijkschakeling voorstaat van de rechtspositie van vrijwilligers en beroepskrachten – de gevolgen van deze regelgeving ingrijpend kunnen zijn.

Vrijwillig en beroeps
Een Landelijke Denktank heeft op 9 december voorgesteld om verder onderzoek te doen naar een taakdifferentiatie c.q. fundamenteel onderscheid tussen beroeps en vrijwilligers bij de brandweer, gekoppeld aan de wenselijkheid om vrijwilligers te behouden. De financiële gevolgen hiervan zijn nog op geen enkele wijze in beeld. Op 16 januari zal hierover een actuele toelichting worden gegeven.

Woningbouw
Mocht de brandweerkazerne aan de Deimpt onverhoopt niet doorgaan dan denkt het gemeentebestuur aan woningbouw. Ook is alvast gekeken wat de waarde is van de huidige locaties voor beide brandweerposten. In Edam heeft de brandweerpost een boekwaarde van € 218.309,-. In Volendam vertegenwoordigt de huidige brandweerpost een boekwaarde van € 2.206.708,90.

Extra voorstel
In afwachting van meer duidelijkheid over de landelijke (brandweer)ontwikkelingen zal binnenkort een (extra) voorstel worden opgesteld voor de Edamse brandweer. Dit om tijdelijke huisvesting mogelijk te maken, gelet op de ontwikkelingen in de Hoogstraat. Ondertussen wordt gewerkt aan een structurele toekomstbestendige oplossing voor beide korpsen.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook