Extra uren voor inlopen taalachterstand

Het gemeentebestuur heeft recent besloten in te stemmen met een verhoging van het aantal uren Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE), bedoeld om taalachterstanden onder jonge kinderen te verminderen. 

Het betreft kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar. Dit gebeurt op een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en op de bassischool.  Met de verhoging van het aantal uren voldoet de gemeente aan het landelijk beleid.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook