Eigenaren hebben bouwplannen voor erf met vervallen boerderij

Eigenaren hebben bouwplannen voor erf met vervallen boerderij

De vervallen boerderij aan het begin van de Zeedijk richting Volendam is al weer bijna 14 jaar niet in gebruik. Wel zijn de stallen ingezet als winterberging voor boten en caravans. De familie Brommersma heeft plannen om hier enkele woningen te ontwikkelen. De hoop is gericht op de gemeente. Ook de dijkverzwaringsplannen spelen een rol bij de ontwikkeling van een nieuw bouwplan. Vooralsnog blijft voorlopig alles nog wel even zoals het is.

Jan Willem Brommersma ziet regelmatig mensen stilstaan op de dijk om een foto te maken van zijn verlaten perceel. Zelf woont hij met zijn familie naast de vervallen boerderij. “Lange tijd was niet duidelijk of er wel of niet gebouwd kon worden in verband met de dijkversterkingsplannen. Een definitief plan voor dit deel van de dijk is nog in ontwikkeling. Zeker is wel dat de versterking binnendijks zal plaatsvinden. En dat heeft gevolgen voor de weg en de sloten.”

“Met een makelaar zijn we al enige tijd in gesprek met de gemeente om een bouwplan te ontwikkelen. Het zou dan de sfeer van een boerenerf moeten ademen met maximaal vier woningen.”

Hiervoor dient het bestemmingsplan aangepast te worden. “We hebben in dat kader een constructieve houding nodig van de gemeente. In eerste instantie werd geopperd om sociale huurwoningen te bouwen. Dat is gewoonweg niet haalbaar op deze locatie en gelet op het beperkte aantal woningen.”

Vanuit de gemeente wordt gemeld dat er geen opties zijn om door middel van handhaving de sloop van de gebouwen te bespoedigen.

“Het onbewoonbaar verklaren van gebouwen is in 2007 uit de Woningwet gehaald. We kunnen alleen nog een gebruiksverbod of -beperking opleggen. Dan moet er echter sprake zijn van gevaarzetting voor gebruikers en omwonende. Gelet op de ligging van de schuren en het gebrek aan omwonenden (anders dan de eigenaren zelf) zal daar niet snel sprake van zijn. Overigens moeten de panden dan op instorten staan, het aanschrijven op regulier onderhoud is niet mogelijk.  Wel zullen we de situatie monitoren en als daar aanleiding toe is stappen ondernemen”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook