Eerste resultaten voorzichtig positief

Eerste resultaten voorzichtig positief

Ouders cruciaal bij terugdringen alcohol en drugsgebruik

Terwijl het aanbieden van alternatieve programma’s voor de jeugd feitelijk nog moet beginnen, geven de eerste onderzoeksresultaten reden tot enig optimisme. De allereerste gemeten effecten van LEF, het programma dat de komende jaren ingezet wordt om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen, geven een hoopvol beeld ten opzichte van een vergelijkbare gemeente (Enkhuizen) en het landelijk gemiddelde.

In PX werden vorige week zaterdagmiddag de eerste resultaten gepresenteerd door Ina Koning, inwoner van Edam-Volendam en werkzaam op de Universiteit van Utrecht. Ruim duizend jongeren hebben tot drie keer toe een vragenformulier ingevuld. Dat gebeurt ook in Enkhuizen, waar het programma LEF (nog) niet wordt uitgerold.

Begin 2018 is gestart. Al eerder bleek dat groepsdruk en angst onder ouders om hun kind buiten de groep te laten vallen een grote rol speelt bij het op jonge leeftijd drinken van alcohol. Vaak wordt gedacht dat ‘ze de enige zijn’. “Maar dat is niet zo.”

Het aanbieden van alternatieven moet zorgen voor minder groepsdruk, betoogde Koning. Een en ander gaat samen met repressie en het uitbouwen van bestaande maatregelen en voorlichting.

De eerste bevindingen laten zien dat onder de doelgroep in de eerste anderhalf jaar het wekelijks of maandelijks drinken van alcohol iets toeneemt, om vervolgens vrijwel stabiel te blijven. Terwijl dat in Enkhuizen juist verder toeneemt. Behalve de 15-jarigen liggen alle leeftijden in Edam-Volendam inmiddels iets onder het landelijk gemiddelde.

“Dit terwijl we eigenlijk nog niets actief ondernomen hebben”, aldus de onderzoekster. Zij denkt dat de maatschappelijke discussie hier waarschijnlijk toe geleid heeft, in combinatie met het starten van handhaving.

Verjaardagsfeestje
Ook wethouder Vincent Tuijp is voorzichtig optimistisch. “Ik denk dat ik samen met de burgemeester op elk verjaardagsfeestje onderwerp van discussie ben…” Het sterkt hem in het streven om door te gaan op de ingeslagen weg, die, zo benadrukte hij nog maar eens, tenminste 20 jaar nodig heeft om tot een echte cultuuromslag te komen.

De wethouder is vol lof over de samenwerking met tal van maatschappelijke organisaties en de horeca ‘die de handschoen heeft opgepakt.” Tuijp benadrukte dat de jeugd zelf intensief betrokken zal worden bij de activiteiten. “Er is hier al heel veel op het gebied van sport en cultuur. Nieuwe (of aangepaste) activiteiten zullen in overleg met de denktank worden gecoördineerd.”

Rol ouders
Rondkijkend in de zaal vertelde Tuijp vooral de ouders te missen. “Want zonder de ouders kunnen we niets!” De betrokkenheid van ouders wordt dan ook cruciaal voor het welslagen van de langlopende missie.

De komende maanden worden tal van nieuwe activiteiten aangeboden voor de jeugd. In PX werd de aftrap gegeven met een zeer uitgebreid en aantrekkelijk programma. Met onder meer een escaperoom, theaterworkshop, virtual reality werd de jeugd geprikkeld om het zitje thuis over te slaan en actief deel te nemen aan leuke en uitdagende activiteiten.

 

Er speelt meer dan je denkt
Ina Koning hoort het vaak: ‘ook wij hebben in onze jeugd heel veel gedronken, maar het is met ons toch allemaal goed gekomen!’ Gevraagd hierna vertelt ze dat er heel veel verborgen leed is als gevolg van overmatig alcoholgebruik vanaf jonge leeftijd . “Het kan op latere leeftijd tot psychoses en zelfs zelfmoorden leiden. Of er wordt overgestapt op drugs met alle problemen van dien. De schooluitval is groter en er komen later meer scheidingen voor.”

Om ouders beter te bereiken begint de voorlichting al op basisscholen en bij de kennismaking met de middelbare school, waar de ouderbetrokkenheid zo’n 80% is. “Wij willen naast alle activiteiten een online-programma starten, zodat de informatie altijd en op elk moment beschikbaar is.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook