EERSTE HEILIGE COMMUNIE-VIERING ZONDAG 11 JULI EDAM

EERSTE HEILIGE COMMUNIE-VIERING ZONDAG 11 JULI EDAM

In de  RK H. Nicolaaskerk was zondag jl. de EHC-viering om 10 u, met communicanten Enora Jonk en Tobias van der Made. Voor de eerste maal mochten de kinderen de Heilige Hostie - het Lichaam van Christus -  ontvangen. Celebrant was Kapelaan Mario Agius, lectrice Tiny Everaars, begeleider in de viering John Buikman, misdienaars Tobias' broers: Ruben, Lukas en Nathan, organist neef Aron, fotografe tante Selene, lezer neef David; andere lezers waren Enora's moeder Anouk, tante Willemijn en oma Hilly. 

De boekjes en de EHC-oorkondes waren weer keurig opgemaakt en geprint door Carolina van Gerven, koster was Rezkallah, en de kerk was zoals elk jaar prachtig - met o.a. wit/groene bogen en wit/gele bloem-vlinderstrikken aan de banken -  versierd door o.a. familie Wieferink en door de bloemengroep. In processie kwamen John met het Kruisbeeld, de communicanten, de misdienaars, de lectrice en de kapelaan naar het altaar. Vóór de viering zetten de communicanten een witte roos bij Maria en zij zongen acapella, o.l.v. Tobias' moeder Judith het Marialied 'Te Lourdes op de bergen'. Hun doopkaarsen werden aan de Paaskaars aangestoken door kapelaan Mario en de kinderen zetten ze daarna bij het Heilig Hart-beeld.

Tijdens de preek vroeg kapelaan Mario alle kinderen naar voren. Hij stelde hen vragen en vertelde over God. Tobias las een extra voorbede want zijn ouders vierden die dag dat zij 17 jaar getrouwd waren. Op het moment van de Heilige Communie mochten de communicanten het eerst naar voren komen, met hun ouders, broers en zus. Het is een ontroerend en eerbiedig moment als kinderen voor het eerst Jezus mogen ontvangen in de Heilige Communie. Op het eind van de viering brachten de kinderen hun foto naar het Sacramentenbord. Kapelaan Mario deelde de EHC-oorkondes en de cadeaus uit: een felicitatiekaart, een Kruisbeeld, beeldje parel in Gods Hand, beeldje van een biddend, knielend kind,  en een kindermissaal. Na de pianoliederen 'Lang zullen ze leven' en 'U zij de glorie' klonk de bel. Alle betrokkenen enorm bedankt voor deze feestelijke EHC-viering en graag tot ziens, ook in de kerk, het Huis van God.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook