Eenrichtingverkeer, niet doen

Recent ontvingen de bewoners van Achterhaven, Voorhaven en Nieuwehaven in Edam een voorstel om eenrichtingverkeer in te stellen. Wij als bewoners van één van deze havens zijn voor tweerichtingsverkeer op de Edamse havens. Onze redenen hiervoor zijn drieledig: eenrichtingsverkeer verkleint de verkeersveiligheid en schaadt zowel het milieu als monumentale panden.

Veiligheid
Al in 2015 bleek uit onderzoek dat het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Edamse havens een averechts effect zou hebben. De Edamse Contactcommissie verzocht destijds de gemeente om de verkeerscirculatie in het historische centrum te analyseren. En ook om te onderzoeken of door invoering van eenrichtingsverkeer in de krappe havens niet langer auto’s tegenover elkaar stil komen te staan. De resultaten van dit onderzoek logen er niet om:
De verkeersveiligheid neemt met eenrichtingsverkeer niet toe maar af. Eenrichtingsverkeer zorgt er namelijk voor dat automobilisten sneller gaan rijden.
De verkeersdruk neemt met de maatregel niet of nauwelijks af. Er zou namelijk een verschuiving optreden van de verkeerproblemen van de havens naar de dwarsstraten. In de dwarsstraten maken de automobilisten bijvoorbeeld vaker gevaarlijke keerbewegingen.

Er zijn overigens diverse andere gemeenten die aanvankelijk eenrichtingsverkeer invoerden, maar die dit later weer terugdraaiden, omdat bleek dat de maatregel meer kwaad deed dan goed. Voorbeelden komen uit een gemeente qua grootte vergelijkbaar met Edam: Alblasserdam, maar ook van grotere gemeenten zoals Apeldoorn en Zeist.
Milieu
Eenrichtingverkeer veroorzaakt meer rijkilometers. Automobilisten moeten namelijk vaker omrijden, wat een onwenselijke verhoging van de CO2-uitstoot in onze historische binnenstad betekent.

Schade
Onze waardevolle monumentale panden lijden schade door trillingen en schokken, veroorzaakt doordat auto’s harder kunnen doorrijden.

Wie in Edam is er eigenlijk gebaat bij eenrichtingverkeer op onze mooie Nieuwehaven, Voorhaven en Achterhaven? Niet de automobilist, want die moet omrijden. Niet de fietser of voetganger die over het hoofd wordt gezien door zich in tegengestelde richting van de auto’s te bewegen. Niet onze mooie historische binnenstad die door elkaar wordt geschud door snel autoverkeer. Niet onze kinderen die buiten alleen nog op de smalle stoepjes kunnen spelen.

Woonerf
Veel beter zou zijn de oude kommen van Edam en Volendam in te richten als woonerf: auto’s zijn daar te gast en rijden stapvoets. De lastige verkeersdrempels, vrijwel onneembaar met een gehandicapten voertuig zoals rollator, scootmobiel, driewielfiets, kunnen dan ook verdwijnen.

In deze tijden van corona zien we in ons mooie, oude centrum steeds meer gezelligheid op straat: leuke zitjes, spelende kinderen, planten en bloemen. We hopen een deel van deze gezelligheid en levendigheid te kunnen behouden in de toekomst. Daarvoor is verbetering van de weginrichting nodig. Ons dringend advies aan de gemeente is: verbeter de weginrichting door de havens in te richten als woonerf met een maximum snelheid van 15 kilometer per uur. Natuurlijk zijn wij graag bereid mee te denken over de nadere invulling hiervan.
Familie Bakker, Nieuwehaven 46 Edam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook