Eenrichtingsverkeer, meldpunt en snelheidsremmers!

Goed om te lezen dat de gemeente met invoeren van éénrichtingverkeer een eerste stap wil zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de havens in Edam. Op het grootste deel van de havens is tweerichtingsverkeer fysiek niet mogelijk. Daar is invoering van éénrichtingverkeer vooral een formele bevestiging van de bestaande situatie.

Op het stuk Voorhaven waar wij wonen - tussen kruispunt Oorgat en de Herenstraat - is tweerichtingsverkeer technisch tot op zekere hoogte wel mogelijk maar uit oogpunt van leefbaarheid niet gewenst. Er wordt met het huidige tweerichting-verkeer al regelmatig hard gereden. Instellen van éénrichtingverkeer biedt de kans om, in afwachting van de herinrichting van dit deel van de Voorhaven, tijdelijke snelheidremmende maatregelen te nemen bijvoorbeeld in de vorm van plantenbakken. Voor noodzakelijk verkeer geeft de gemeente onder voorwaarden ontheffing.

Wij merken dat de inzamelaars Renewi en Suez zich niet houden aan de eis om stapvoets te rijden. Zou de gemeente een meldpunt, bijvoorbeeld een email adres, kunnen instellen waar bewoners hun klachten kunnen indienen? Dan krijgt de gemeente richting overtreders een goede basis om in het uiterste geval de vergunning in te trekken.
Mw. E van de Laar en dhr. G. van Asselt Voorhaven 68
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook