Edammer werkt aan indringende documentaire over autistische jongen

Edammer werkt aan indringende documentaire over autistische jongen

Merlijn Goldsack is vanwege zijn autisme al vanaf jonge leeftijd niet meer naar school gegaan. Een jongere thuiszitter, zonder diploma's, depressief vanwege zijn situatie maar met talent voor filmmaken. Merlijn besluit de onderwijssituatie van jongeren met ASS in Amerika en Finland te onderzoeken en een ‘Reis voor onderwijs’ te maken. In de documentaire ‘My Journey For Education’ richt Merlijn zich op autisme en onderwijs met de focus op de problematiek van de thuiszitters en vergelijkt zijn eigen situatie in Nederland met hoe deze in andere landen is.

Drie jaar geleden ontmoette de in Edam woonachtige Paul Veld (coachend regisseur en projectcoördinator) en Ben Willems (producent van de film) Merlijn, een toegewijde en getalenteerde jongen die zichzelf had geleerd video's te maken voor zijn YouTube-kanaal. In zijn vlogs vertelt Merlijn over zijn strijd met zijn leefomgeving en laat hij laat ons zien hoe hij gehinderd wordt door zijn autisme en overprikkeling.

Paul en Ben zagen in de video’s van Merlijn vanuit professioneel oogpunt veel verbeterpunten maar ze vonden dat de onderwerpen meer aandacht verdiende dan alleen in korte losse vlogs via Youtube. Paul Veld: “Het feit dat er zoveel jongeren met autisme dagelijks hinder ervaren en zich binnen ons huidige onderwijssysteem niet optimaal kunnen ontwikkelen is een nijpende situatie en dat moet door meer mensen worden gezien en gehoord. We hebben Merlijn toen aangeboden om hem, zowel productioneel als inhoudelijk te ondersteunen, begeleiden en coachen bij het maken van een vijfenveertig minuten durende documentaire. Daarvoor hebben we toen het materiaal gebruikt dat hij al had opgenomen en nog aanvullende opnamen gemaakt. Dit najaar heb ik toen samen met editor Ulrike Mischke al het materiaal gemonteerd tot de uiteindelijke film die nu online te zien is”.

Indringende documentaire
‘My Journey For Education’ is een indringende documentaire geworden. Een film die laat zien dat voor kinderen en jongeren met autisme, goed onderwijs, door een beter systeem met goede begeleiding wel degelijk mogelijk is. Paul Veld: “De film is een stimulans voor alle kinderen en jongeren met autisme en met name voor thuiszitters. Een motivatie om alternatieve wegen in te slaan die leiden tot meer keuzes, beter onderwijs en mogelijkheden om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Hopelijk inspireert het vele anderen”.

Het vervolg
Als vervolg op de film hebben Paul en Ben een impactcampagne ontwikkeld waarmee ze, door middel van de inzet van een divers aanbod van media en activiteiten rondom de thema’s van de film, bewustwording en impact willen creëren om tot daadwerkelijke verbetering van deze problematiek van deze kinderen en jongeren te komen. Zo komt er onder andere een website en gaan ze in de loop van 2021 op diverse plaatsen in Nederland dialoogavonden organiseren, waarbij de aanwezigen, onder andere jongeren met ASS, familie, onderwijsspecialisten, bestuurders en overheden dan na vertoning van de film met elkaar in gesprek gaan. Het uitganspunt van de dialoog is hierbij dan de vraag: Hoe kunnen we kinderen met ASS en met name die uitzichtloos thuiszitten, perspectief bieden?

Samenwerken
Paul Veld: “Het is een bijzonder project en persoonlijk vond ik het heel mooi om Merlijn zowel technisch als inhoudelijk te begeleiden en ondersteunen in het maken van zijn documentaire. Hoe mooi zou het zijn als we de film ook in deze regio, misschien wel hier in Edam kunnen vertonen en aansluitend een dialoogsessie kunnen organiseren? We zijn dan ook erg geïnteresseerd in contact en samenwerking met mensen, organisaties en bedrijven die hierin iets kunnen betekenen of dit willen ondersteunen”.

De film is nu online te bekijken
De Brunel Foundation is hoofdsponsor van de film. De documentaire is voor iedereen online te bekijken via hun website (www.brunel.net/en/foundation) en Youtube kanaal.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook