Edam-Volendam zet in op industrie in Purmer voor regio Waterland


De gemeenteraad lijkt snel keuzes te willen maken als het gaat om het opkopen van gronden in de Purmer. Dat is mogelijk nu er een voorkeursrecht is neergelegd door het gemeentebestuur. Hierdoor moeten grondeigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aanbieden. Het wordt steeds duidelijker dat op termijn een deel van de huidige weilanden zal worden ingevuld ten behoeve van industrie. De bedoeling is ook dat bedrijven aan het Slobbeland en de Julianaweg in Volendam op termijn verplaatst worden ten behoeve van woningbouw en daarmee het dorp te ontlasten van de vele verkeersbewegingen. 

De meeste raadsfracties willen snel regie gaan voeren over de toekomst van de Purmer. “Want anders wordt het net zoals in de Lange Weeren, waar tal van ontwikkelaars eigenaar zijn geworden van een stukje grond.” Dat er financiële risico’s aan verbonden zijn kwam ook op tafel, maar een raadsmeerderheid lijkt er vertrouwen  in te hebben dat de voordelen op dat vlak groter zijn dan de nadelen.

Namens diverse agrariërs vroegen de heren Straver en Schouten om snelle duidelijkheid. ´Er bestaan heel veel plannen over de Purmer: groen houden, regionale of lokale industrie of zelfs een industrieterrein als overloop voor Amsterdam en de Zaanstreek.` De vraag aan de raad was om zo snel mogelijk een besluit te nemen zodat bewoners en omwonenden van de Purmer weten waar zij aan toe zijn.
Om duidelijkheid vroegen ook Ben Kras - namens de Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam - en Thierry van der Weide, voorzitter van de Vereniging Ondernemend Waterland. Zij zien een grote behoefte aan extra industriegronden.

`Dit is een unieke eenmalige kans!`Die duidelijkheid lijkt de gemeenteraad op korte termijn te willen geven. De discussie die volgde was redelijk eensgezind. Al meldde Loek Kras (Lijst Kras) zelf onderzoek te hebben gedaan onder verschillende ondernemers op het Slobbeland en de Julianaweg. Volgens Kras zijn veel ondernemers terughoudend als het gaat om een eventuele bedrijfsverplaatsing. Ook viel het hem op dat verschillende ondernemers vertelden niets af te weten van een enquête over dit onderwerp. 

Wethouder Schütt snapt die terughoudendheid wel. “Bedrijven zijn voorzichtig als het gaat om het naar buiten brengen van toekomststrategieën.’ Maar hij denkt dat de voorgestelde route bedrijven voldoende ruimte geeft om keuzes te maken. Zeker ook met het oog op de versnelde verduurzaming, waardoor het voor veel bedrijven aantrekkelijker wordt om op een nieuwe locatie in een nieuw pand verder te ondernemen. 
Over de plannen van FC Volendam om mogelijk op termijn een nieuw stadion te bouwen in de Purmer was hij kort. “Daarvoor is het veel te vroeg om nu al met reacties en antwoorden te komen.”

Emile Karregat (VVD) riep, evenals Iwan Visscher (VD|80), op om snel een beslissing te nemen. Karregat wees er wel op om een brede groenstrook te behouden richting Edam. Net als Sean Tol (GroenLinks) benoemde hij in dat kader de cultuurhistorie van dit gebied en het historische karakter van Edam. “Het draagvlak in met name Edam is zeer beperkt om de polder vol te bouwen met industrie”, aldus Tol.  
Pim Bliek (PvdA) noemde woningbouw op de huidige industrieterreinen in Volendam prioriteit. “Groei van de economie en bedrijven is secundair.” Hij vertelde te willen voorkomen dat een nieuw bedrijventerrein in de Purmer al weer vol is voordat bedrijven uit Volendam de overstap hebben gemaakt. Dat uitgangspunt heeft raadsbrede steun.

Een rapport van het buro Overmorgen over de toekomst van een bedrijventerrein in de Purmer heeft drie opties uitgewerkt. Een scenario met alleen een terrein voor bedrijven uit Edam-Volendam wordt als te mager gezien. Het scenario waarin ook Amsterdam en de Zaanstreek de Purmer kunnen inzetten als overloop voor bedrijven wordt door een grote raadsmeerderheid niet wenselijk gevonden. De inzet is een bedrijventerrein voor de regio Waterland voor maximaal 42 hectare. Een scenario met voldoende financiële draagkracht. 

Alfred de Jong (CDA) miste in het rapport onderzoek naar bedrijfsverplaatsingen vanuit het (bomvolle) industrieterrein Edam-west. “Ook daar zijn bedrijven die willen groeien en dat geldt wellicht ook voor Oosthuizen.” Dirk Dijkshoorn (Zeevangs Belang) eindigde de avond, die in november een vervolg krijgt, door te stellen dat zijn partij het groen houden van de Purmer altijd hoog in het vandaal had staan. Maar voortschrijdend inzicht heeft zijn partij op andere gedachten gebracht. “En dat betekent niet dat alles maar volgebouwd moet worden in de Purmer, maar wel dat we regie kunnen voeren en dat vanaf nu niet alles op slot gaat in onze gemeente.”

BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook