Edam-Volendam moet bezuinigen

Het gemeentebestuur moet de komende tijd op zoek naar een bezuiniging van vier miljoen euro om zodoende de meerjarenbegroting voor 2020-2023 rond te krijgen. Afgelopen dinsdag mocht de gemeenteraad meedenken bij het zoeken naar ‘denkrichtingen’.

Voorgesteld wordt om te snijden in de eigen organisatie.  Onder meer door de inzet van extra externe krachten en een cao-verhoging van maar liefst 6,25 procent, zijn de kosten fors gestegen. Ook op andere gebieden, waaronder veiligheid, het sociaal domein, milieu- en bestemmingsplannen kan het allemaal wel een tandje minder, is het idee.

En aan de inkomstenkant wordt gedacht aan verhoging van leges bij een vergunningaanvraag. Ook wordt een besparing gezien in het terugbrengen van de avondopenstelling van de vuilinzameling. Daarnaast klinkt de roep om het instellen van parkeergelden bij bepaalde parkeervoorzieningen. Ook toeristenbelasting zou gefaseerd omhoog kunnen.

Vanuit de raad klonk er dinsdag enige kritiek. Pim Bliek (PvdA) vindt dat het niet alleen door externe factoren komt dat de gemeente moet bezuinigen. “Dit had voorkomen kunnen worden als we beter hadden opgelet. We nemen te vaak voorstellen aan waarvan de financiële gevolgen niet zijn te overzien.” Ook Emile Karregat (VVD) wil dat het gemeentebestuur scherper wordt als het gaat om uitgaves.  En diezelfde mening werd geuit door Ramon Tol (Volendam|80). Zijn partij pleit al jaren voor zuinigheid, zeker als het gaat om het inhuren van externe partijen.

Burgemeester Sievers meldde in dat kader dat de gemeente recent zes personeelsleden heeft aangenomen. Zij gaan de plaats van (dure) externe krachten innemen. Betaald parkeren blijft een heikel punt. Zeevangs Belang is voorstander van behoud van het huidige blauwe zone beleid. En de VVD ziet liever dat uitsluitend bezoekers parkeergeld gaan betalen en niet de bewoners. GroenLinks en de PvdA zijn bang dat in dat geval de binnenstad volstroomt met toeristische auto’s.
Binnenkort neemt het college onder aanvoering van wethouder Schütt een besluit. “Alles is nog open.”


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook