Edam-Volendam krijgt ‘uitdagende speelvoorzieningen’

Edam-Volendam krijgt ‘uitdagende speelvoorzieningen’

In Edam-Volendam zijn momenteel maar liefst 120 formele speelplekken in beheer van de gemeente. In maart 2019 is een enquête uitgezet onder bewoners. Onder (groot)ouders van kinderen tot en met 12 jaar bleek de respons enorm! Maar liefst 96% reageerde. Ook kwam de gemeente met een evaluatie. En als gevolg daarvan met een herziening van het bestaande beleid. Het wordt allemaal een stuk avontuurlijker, is de wens!

Als een van de belangrijkste wensen kwam uit de enquête de komst van natuurlijke speelvormen naar voren. Spelen rond en met stammen, takken, water en zand worden als een pre gezien.

Enorme respons
Ook kwam tot uiting dat bewoners (60%) graag willen meedenken/helpen bij de zoektocht naar een alternatieve inrichting van de bestaande spelveldjes. Waar voor kleine kinderen de wens bestaat om kleine speelplekjes dicht bij huis te hebben, kan een uitdagender plek voor iets oudere kinderen wel wat verder – lees centraal – (komen te) liggen.

Meer wensen
Hoewel het buiten de opdracht viel, bestaat er bij heel veel inwoners ook de wens om meer sportplekken in te richten. Zoals een skatebaan, fitness-parcours, wandelroute en rustplekken voor ouderen. Ook daar wil de gemeente op termijn naar kijken.

Onderzoekend spelen
De gemeente wil de handschoen oppakken en diverse speelplekken op een andere manier inrichten. Gebieden met een ‘rommelige’ uitstraling waar minder gemaaid wordt en minder vaak gesnoeid, met meer ruimte voor verschillende vegetatie en niveauverschillen.  Het zou kinderen verleiden tot meer onderzoek.

Raad beslist
Op donderdag 12 september bespreekt de gemeenteraad een notitie waarin wordt voorgesteld op enkele centraal gelegen plekken in de gemeente avontuurlijke speelveldjes in te richten, waarbij in de hofjes en plantsoenen vooral eenvoudige speelattributen komen.

Meer budget
Hiervoor is wel meer budget nodig. Deze extra kosten hoopt de gemeente binnen de perken te houden doordat de uitvoering over een langere periode kan worden gespreid.

Zeevang eerst
In eerste instantie zullen de speelplekken in de Zeevang aan bod komen (2020 en 2021). Vanaf 2023 volgen Volendam en Edam. In eerste instantie richt de aandacht zich op de nieuwe centrale speelvelden, waarna ook de kleine speeltuintjes worden heringericht, vernieuwd, verplaatst of  verwijderd. Bewoners worden via actieve (buurt)participatie betrokken bij de nieuwe plannen.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook