Druk Oorgat moet verkeersveiliger worden

Druk Oorgat moet verkeersveiliger worden

Al jaren vragen bewoners van het Oorgat, de weg die de haven van Edam verbindt met het stadje, om verkeersmaatregelen. Met name zomers rijdt hier een continue stroom auto’s, vrachtwagens en motoren door de straat. De gemeente heeft nu aangekondigd in samenwerking met bewoners onderzoek te doen naar maatregelen voor de korte en langere termijn.

Nu de grootste bouwwerkzaamheden achter de rug zijn is het volgens de gemeente een uitgelezen moment om aan de slag te gaan met het veiliger maken van de lange straat.

Voor de korte termijn wordt gekeken naar extra verkeersremmende maatregelen en manieren om het zware verkeer in te dammen. Voor de langere termijn zal gekeken worden naar een andere ontsluiting van camping Strandbad. Dit in relatie tot de dijkversterkingsplannen die inmiddels in werking zijn gezet. Daarna wordt ingezet op een definitieve inrichting van het Oorgat.

Nieuw ontsluiting
Gemeentevoorlichter Leendert Klein: “De huidige ontsluiting van het Strandbad over de dijk is zo dat je alleen vanaf het Oorgat van en naar het Strandbad kunt rijden. We willen als gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een ontsluiting over de dijk aan te leggen waarbij ook vanaf de kant van Warder van en naar het Strandbad gereden kan worden. Dit kan het aantal verkeersbewegingen van en naar het Strandbad over het Oorgat verminderen. Onderzoek moet uitwijzen of dit haalbaar is.”

In eerste instantie wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande parkeerplaatsen, zowel openbaar als op eigen terrein, en de huidige verkeersremmers. Eind dit jaar is dat afgerond.
Hierna wordt een plan opgesteld. Ook wordt gekeken hoe de dijkversterkingsplannen doorgang kunnen vinden zonder dat het Oorgat extra wordt belast.
Als gevolg van de huidige coronamaatregelen zal participatie schriftelijk plaatsvinden. Later zal er nog een participatieplan worden opgesteld aan de hand van verschillende opties. 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook