Drie woningen op plek voormalige antiekloodsen aan IJsselmeerdijk

Drie woningen op plek voormalige antiekloodsen aan IJsselmeerdijk

De opstallen en bedrijfswoning zijn al ruime tijd gedeeltelijk gesloopt en binnenkort kan alles plat. Komende raadsvergadering wordt een voorstel ingebracht waarin duidelijk wordt gemaakt dat een Milieu Effecten Rapportage (MER) niet nodig is voor een bouwproject aan de IJsselmeerdijk 3 in Etersheim. Geconcludeerd wordt dat er geen negatieve gevolgen voor het milieu uit het project voortvloeien en dat daarom een speciale rapportage niet nodig is.

Wel is er bodem- en archeologisch onderzoek nodig en onderzoek naar flora en fauna, de gangbare werkwijze. Eerdere plannen om meer woningen te bouwen hebben het niet gehaald. De komst van drie woningen op deze landelijke locatie is wel haalbaar. Oorspronkelijk was hier een pluimveebedrijf gevestigd en weer later antiekboerderij Meereboer. Dit bedrijf is al weer jaren geleden gestopt.

Het conceptplan dat nu voorligt is ingediend door de firma Havik uit Kwadijk. Na sloop van alle opstallen en sanering van asbest moeten er twee stolpen en een kaakbergwoning voor terugkeren. Deze worden gesitueerd langs de dijk.
De gemeente steunt het huidige plan. Ook de provincie en het HHNK hebben inmiddels groen licht gegeven.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook