Dodenherdenking Edam-Volendam

Op 4 mei wordt stilgestaan bij de overledenen van de Tweede Wereldoorlog. Op verschillende locaties in onze gemeente vindt een herdenking plaats.

Om 18.20 start de herdenking bij het Joods Monument aan het Oorgat in Edam. Hier wordt onder meer het oorlogsverhaal van de families Kaufmann en Steinberg verteld door Gideon Kaufmann. Ook worden de namen voorgedragen van de overleden Joodse inwoners van Edam. Leerlingen van de Piramide leggen steentjes bij het monument. In navolging leggen aanwezigen een steen. Wethouder Tuijp zal de bijeenkomst inleiden.

Om 19.15 uur vindt vervolgens bij het Egbert Snijder Monument nabij busstation Edam een tweede herdenking plaats. Dit monument is geadopteerd door leerlingen van de Trimaran.  Ook hier worden kransen en bloemen gelegd en vinden twee minuten algehele stilte plaats. Onder tromgeroffel van Drumband Edam legt wethouder Tuijp namens het gemeentebestuur als eerste een krans.

Hierna start in de Grote Kerk om 19.58 uur een herdenkingsbijeenkomst, waarbij onder meer gedichten worden voorgelezen door leerlingen van De Nieuwe School.

In Oosthuizen begint bij het voormalige gemeentehuis om 19.00 uur een stille tocht. Gevolgd door een bijeenkomst in de Grote Kerk. Om 20.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna er kransen en bloemen worden gelegd bij het oorlogsmonument. Wethouder Schütt sluit de bijeenkomst af.

In Volendam is wethouder Runderkamp aanwezig bij een bijeenkomst in de Mariakerk (aanvang 18.15 uur). Hierna spreekt Carlo Molenaar namens Amnesty International Volendam. Kinderen van de Kennedyschool lezen gedichten voor. Ook de Zangertjes van Volendam leveren een bijdrage.

Om 18.50 uur gaan de aanwezigen naar het Pellersplein. Hier leggen burgemeester Sievers en wethouder Runderkamp als eersten een krans. Vervolgens worden twee minuten in acht genomen. Ook hier zijn De Zangertjes van Volendam bij aanwezig, evenals Fanfarekorps Volendam.
Dodenherdenking Edam-Volendam

Op verschillende locaties in de gemeente vindt op vrijdag 4 mei Dodenherdenking plaats.

Oosthuizen
In Oosthuizen begint de herdenking om 19.00 uur. Verzamelt wordt er bij het voormalig Gemeentehuis. Om 19.25 uur vindt een bijeenkomst plaats in de Grote Kerk van Oosthuizen. Wethouder Schütt heet de bezoekers welkom waarna er door basisschool leerlingen gedichten worden voorgelezen. Ook is er muzikale inbreng, voordracht en orgelspel.
Na een gezamenlijk ´Wilhelmus´ worden om 20.10 uur bloemen en kransen gelegd bij het Oorlogsmonument.

Edam
In Edam wordt om 18.10 uur verzameld bij het monument ´De Tochtgenoten´ aan het Oorgat. Hier zal wethouder Albert Koning spreken en zijn leerlingen van De Piramide aanwezig. Mick Nolte draagt de namen voor van weggevoerde en overleden Joodse inwoners. Hierna het Kaddisch door Marco de Groot en het Yiskor door Abi Israels. Hierna worden door leerlingen van De Piramide, de KP en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap stenen gelegd.
Ook hier volgt een voordracht, waarna Marco de Groot de vrijheidsfakkel overhandigt aan drie leerlingen van de Piramide.

Vervolgens is er een stille tocht richting het Egbert Snijder Monument. Daar vertrekt de stoet om ongeveer 19.17 uur een herdenking. De fakkel wordt doorgegeven aan leerlingen van de Trimaran. Ook worden er kransen en bloemen gelegd. De ceremonie eindigt met twee minuten stilte, waarna de ´Last Post´ klinkt door Gerro de Boer.

In stille tocht gaat het gezelschap naar de Grote Kerk waar vlak voor acht uur een herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt en kransen worden gelegd bij de vier oorlogsgraven. Leerlingen van De Nieuwe School zullen hier enkele voordrachten verzorgen.

Volendam
In Volendam start de herdenking om 18.15 uur in de Mariakerk. Wethouder Tujp zal hier een toespraak houden. De Zangertjes van Volendam zingen een lied. Carlo Molenaar spreekt namens Amnesty International en leerlingen van de J.F. Kennedyschool lezen gedichten voor.
Hierna gaat het gezelschap rond 18.40 uur richting het Pellersplein. Daar zullen burgemeester Sievers en wethouder Tuijp een krans leggen. Aansluitend worden er bloemen gelegd door kinderen van de Kennedyschool en enkele andere organisaties. Fanfarekorps Wilhelmina speelt de ´Last Post´, waarna de burgemeester spreekt. Rond 19.10 uur brengen Wilhelmina en ´De Zangertjes´ het Wilhelmus ten gehore.
 
Dodenherdenking Edam-Volendam

Maandag 4 mei zal het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers herdacht worden op diverse locaties in de gemeente. Bij het Joods Monument in Edam start om 18.20 uur de herdenking. Om 19.15 uur krijgt dit een vervolg bij het Egbert Snijder Monument nabij busstation Edam. Hierna volgt vlak voor 20.00 uur een speciale bijeenkomst in de Grote Kerk.
In Volendam start de herdenking vroeg. Zowel in de Mariakerk (18.15 uur) als bij het Pellersplein (19.00 uur) wordt stilgestaan bij het enorme leed van de laatste oorlog.
Dodenherdenking Edam-Volendam

Zondag 4 mei herdenkt Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met als thema ‘Vrijheid geef je door’. In Edam wordt om 18.10 uur gestart bij het Joods monument aan het Oorgat.

Hier vinden enkele voordrachten plaats en leggen leerlingen van De Piramide steentjes, een Joods gebruik. Om 19.17 uur vindt een tweede herdenking plaats bij het Egbert Snijder monument, nabij busstation Edam. Hier wordt de vrijheidsfakkel doorgegeven aan leerlingen van De Trimaran. 
Om twee minuten voor acht uur vindt hierna een herdenkingsbijeenkomst plaats in de Grote Kerk.  Leerlingen van de Nieuwe School leggen bij de vier oorlogsgraven een bloemstuk.

In Volendam start de herdenking om 18.15 uur bij de Mariakerk met de Zangertjes van Volendam. In de kerk lezen kinderen van de St. Jozefschool n de St. Nicolaasschool gedichten voor. Om 18.40 uur wordt de gang richting het Pellersplein ingezet.
Hier worden kransen gelegd en wordt door schooljeugd en de lokale afdeling Amnesty International bloemen gelegd.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook