Diverse wijken Edam-Volendam van het gas af


Enkele wijken in Volendam, Kwadijk en Oosthuizen gaan de komende jaren als proeftuin fungeren voor de overstap naar nieuwe warmtewinning.  In overleg met de bewoners en betrokken organisaties moeten de eerste woningen in 2022 van het gas af.

In Oosthuizen zal gekeken worden naar het opwekken van thermische energie uit afvalwater. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Oosthuizen. Dit is in potentie een bron voor een collectieve warmtevoorziening. 
Het waterschap heeft plannen om de installatie te vernieuwen en uit te breiden. De gemeente heeft een rioolverbeteringsplan voor Oosthuizen-Noord in de planning. Genoemde ontwikkelingen bieden koppelkansen voor de warmtetransitie. 

Gemeente Edam-Volendam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Liander en Wooncompagnie hebben reeds actie genomen. Zij verkennen hoe groot de warmtepotentie is en of benutting van restwarmte uit de RWZI (eventueel in combinatie met warmte uit oppervlaktewater) technisch en financieel haalbaar is.

De Watering
Daarnaast zal onderzocht worden of de wijk de Watering in Oosthuizen en het Middengebied in Volendam over kunnen stappen naar ‘all-electric’. Dit houdt in dat aardgas wordt vervangen voor elektrische oplossingen zoals elektrisch koken en een warmtepomp.
In eerste instantie zullen kleine pilots worden opgezet. Begonnen wordt met woningen die toe zijn aan vervanging van de huidige Cv-ketel, waarna de andere woningen gefaseerd kunnen volgen.
“Het voordeel van een all-electric oplossing is dat bewoners hier individueel mee aan de slag kunnen gaan, op het moment waarop het voor hen het beste past.” 
Om (een groot deel van) de wijk all-electric te maken zal door Liander het elektriciteitsnet verzwaard moeten worden en of de bodem daarvoor geschikt is.

30% goedkoper
De kosten voor all-electric zijn naar verwachting in deze wijken meer dan 30% goedkoper dan alternatieve aardgasvrije oplossingen. Het overgrote deel van de wijk bestaat uit particulier bezit waarmee deze wijk als proeftuin kan dienen om te leren over de overstap naar aardgasvrij wonen voor particuliere woningeigenaren. 

Kwadijk
In Kwadijk heeft een projectontwikkelaar recent een overeenkomst gesloten met Stadsverwarming Purmerend om een nieuwbouwproject aan de Stationsweg te Kwadijk aan te sluiten op het warmtenet.

Er loopt een leiding van het primaire net van Stadsverwarming Purmerend langs de grens van Kwadijk aan de noordzijde van de provinciale weg N244. Dat ligt vlak bij de Stationsweg en de aansluiting is dus relatief gemakkelijk gerealiseerd voor de aardgasvrije nieuwbouw. 

Kwadijk (272 woningen) bestaat uit ongeveer 60% vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen. In dat opzicht is een warmtenet niet ideaal. Binnen afzienbare tijd gaan PWN en gemeente Edam-Volendam groot onderhoud plegen aan de water- en gasleidingen, elektriciteitskabels en riolering. Niet alleen de hoofdinfrastructuur in de doorgaande weg wordt aangepakt maar ook worden de meeste huisaansluitingen vervangen. “Dat is een heel logisch en natuurlijk moment om Kwadijk te voorzien van een aardgasvrije oplossing. Normaal gesproken is het type bebouwing ongunstig voor een warmtenet maar als de ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen kan dat synergievoordelen opleveren als dat wordt gecombineerd met de aanleg van een warmtenet.” 

Middengebied
De warmtepompen voor een all-electric alternatief in het Volendamse Middengebied kunnen in ieder geval van het type lucht-water zijn. In de wijk is er veel water aanwezig. Het zou een voordeel in het elektriciteitsgebruik kunnen opleveren als de warmte van het oppervlaktewater kleinschalig collectief gebruikt kan worden. Bij het opstellen van een wijkuitvoeringsplan zal die optie meegenomen worden. 
De gemeenteraad praat op 25 juni over dit onderwerp.


BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook