Dit houdt onze bezig!

Dit houdt onze bezig!

In de Purmer is nog geen échte dorpsraad, maar wel worden de mogelijkheden verkend om de meer dan 100-jaar oude belangenvereniging Het Purmer Belang als dorpsraad erkend te krijgen. Het doel hiervan is om een interessante gesprekspartner te zijn voor de gemeente om zo de Purmer adequaat te vertegenwoordigen.

Aan de keukentafel met Dirk de Heer, namens de Purmer deelnemer in het Gezamenlijk Dorpsraden Overleg. De Purmer telt 116 inwoners binnen de gemeentegrens, 38 bedrijven en ongeveer evenveel huizen.

Wat gaat er goed?
“Ontwikkelingen in de Purmer! Er is licht aan het eind van de tunnel Met betrekking tot het bestemmingsplan dat uit de jaren vijftig dateert. Het is een goede zaak dat dit eindelijk in beeld komt. Kan alleen maar duidelijkheid opleveren en hopelijk perspectief bieden aan de inwoners. Zo wordt de richting zichtbaar en weten inwoners en bedrijven waar zij aan toe zijn.

We zijn heel blij en trots dat in 2022 de polder 400 jaar bestaat. Dat vieren wij met z’n allen en hopelijk zien wij jou ook bij de feestelijkheden. Het gaat om Edam-Volendam én de gemeenten Waterland en Purmerend. De Purmer valt tenslotte onder deze drie gemeenten. Het Purmer Belang  is medeorganisator van de activiteiten; de buurtschappen gaan een grote rol spelen want de inwoners dragen de festiviteiten. Zie hiervoor onze website.”

Wat gaat er minder goed?
“De planologische tendens is dat er steeds meer kwalitatief uitstekende landbouwgrond wordt onttrokken aan haar functie. En…deze grond komt nooit meer terug. Keuzes voor woningbouw, industrie en natuurontwikkeling zijn logisch, maar er is óók een ander belang. De Purmer is van oudsher een belangrijke voedselproducent! Goede grond wordt opgeofferd ten gunste van veelal de autobranche die op een betere zichtlocatie een nieuw pand wil betrekken. De vraag naar de juiste regie is dus zeer gerechtvaardigd.”

We spreken over het verkeer. Dirk vervolgt: “De Oosterweg is een racebaan, Klein Zandvoort voor het sluipverkeer. Trajectcontroles, laserguns, zet alsjeblieft alles in om de snelheden te beperken. Het is er levensgevaarlijk voor fietsertjes en wandelaars daar waar fietspaden op wegen liggen of kruisen.”

Waar liggen de zorgen?
“Wij zetten vraagtekens bij de snelheid waarmee de beleidsmakers hun plannen voor de Purmer willen uitrollen. Neem vooral de tijd om tot een weloverwogen besluit te komen. Niemand is in essentie tegen, maar is zich wél terdege bewust van de littekens die in ons historisch landschap kunnen ontstaan.

Een grote ergernis is het zwerfvuil dat achtergelaten wordt door langsrazende automobilisten. Een mentaliteitskwestie….gewoon het afval door het autoraampje naar buiten de berm in. Onlangs alle aandacht en inspanningen voor het leefmilieu, neemt de vervuiling schrikbarend toe.”

Aan wie wil je een oproep doen?
“Wij verwachten van beleidmakers, overheden en projectontwikkelaars dat wij heel vroeg én permanent worden betrokken bij plannen betreffende de Purmer.

En ook aan alle belanghebbenden, dat wil zeggen aan de gemeente en omliggende dorpskernen. Laten we met z’n allen de intelligentie hebben om de toekomst van de Purmer in te vullen die recht doet aan de uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien: we moeten allemaal kunnen wonen, we moeten ons brood kunnen verdienen en we willen ook recreëren in dit prachtige polderlandschap.

En natuurlijk een oproep aan alle inwoners van onze gemeente om het 400-jarig bestaan van de polder te vieren. Iedereen is hartelijk welkom op ons verjaardagsfeest in de zomer van 2022.” (www.purmer400jaar.com)
Yvonne Jonkman

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook