Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ‘Dit houdt ons bezig’ doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Schardam, lintbebouwing aan het Markermeer, 101 inwoners in 35 huizen. Cas Zechner en Kees Koeman van het vierkoppige Bewonerscomité Schardam zijn mijn gesprekspartners.

Wat gaat er goed in deze kleine kern?
“In 1979 zijn we het bewonerscomité gestart om te protesteren tegen plannen voor 120  bungalows in het poldertje achter de kerk. Dat zou buiten alle proporties zijn. Ook hebben we vijf jaar succesvol gevochten voor gasaansluiting die in 1985 rond kwam.” Op de vraag waarom Schardam geen dorpsraad heeft, is het antwoord eenvoudig: zo zijn wij slagvaardiger en hebben de handen vrij. Wel is er deelname aan het gemeenschappelijk dorpsradenoverleg.
Ons gesprek verlegt zich naar watersport en recreatie. “Karakteristiek voor onze kern is de vlucht- of jachthaven. Ons bewonerscomité heeft zich ingespannen om de haven in alle redelijkheid beperkt te houden: er is plek voor 47 boten en voor het jeugdzeilen 10. Er is een clubschip voor instructie, dus geen vaste bebouwing in het open landschap. Prima opgelost zo. Ook hebben we vanaf het begin actief meegedaan om glasvezel in de hele Zeevang te krijgen, nog even en het is klaar.”
Er zijn twee campings met respectievelijk 155 en 55 vaste plaatsen, daarnaast zijn er de dagplaatsen. Het bewonerscomité gaat uit van 600 vaste recreanten in het seizoen. “De bestaande recreatie gaat nog goed. Dit kunnen wij als gemeenschap net aan dragen. Maar de druk is groot door de ontelbare verkeersdeelnemers op alles wat maar enigszins rijden kan. En dan hebben we het nog niet over het lawaai en de snelheid…”

Wat gaat er minder goed?
“De nutsvoorzieningen zijn kwetsbaar, er zijn vaak storingen door de veengrond en het zware verkeer. Het HHNK meet op dit moment trillingen aan de gevels vanwege de dijkverzwaring. Nu al zijn er aantoonbare verzakkingen! Wat niet onvermeld moet blijven, is de zeer moeizame communicatie met de wegbeheerder, het hoogheemraadschap. Wij voelen ons als bewonerscomité absoluut niet serieus genomen. Vragen blijven onbeantwoord, slechte zaak! Al opgemerkt is de druk op de recreatie: parkeren kan alleen op de dijk, in de zomer zijn er vaak opstoppingen. Ook het zware verkeer over de smalle dijk waarin drie historische bruggen, is een punt van aandacht.”

Waar liggen de zorgen in Schardam?
Dan gaat het over de werkzaamheden rond de dijkverzwaring. “HHNK heeft toegezegd dat zwaar verkeer niet door de dorpskern gaat rijden. Wij houden ons hart vast als straks de werkzaamheden daadwerkelijk gaan beginnen, gelet op de hoge verkeersdruk op de dijk. Uiteraard houden wij hen aan deze toezegging. Verder maken wij ons zorgen over de verkoop van een kavel grond door het hoogheemraadschap met onduidelijke afspraken over beheer en gebruik.”

Welke oproep willen jullie doen?
“Wij willen een harde uitspraak van de gemeente omtrent de bestemming van buitendijkse gronden in de hele gemeente. Nog meer recreatie aan onze kust ligt op de loer. Het zou ons pas écht lucht geven als de bestemming “agrarisch met waarden” wordt omgezet in “agrarisch” of “natuur”. “Agrarisch met waarden” biedt namelijk de mogelijkheid voor aanvullende recreatieve voorzieningen…

En aan het HHNK: span je in voor serieuze communicatie met ons bewonerscomité. “Welkom in Schardam!”
Yvonne Jonkman
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek ´DIT HOUDT ONS BEZIG` doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

In gesprek met Ed Wilms en Hans Visser, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Dorpsraad Hobrede. Deze kern telt 175 inwoners in 75 woningen.

Wat gaat er goed in Hobrede?
“We mogen toch wel zeggen dat er een grote gemeenschapszin heerst, veel sociale cohesie, mensen die elkaar wat gunnen en toegankelijk naar elkaar zijn. Het dorpshuis is het kloppend hart van ons dorp, een geweldige voorziening in onze actieve kleine gemeenschap. Niet alleen voor ons, maar ook voor ons buurdorp Kwadijk. Alles wordt door de onontbeerlijke vrijwilligers gerund. Er zijn maar liefst 60 mensen die de bardiensten draaien, schoonmaken en onderhoud plegen. Zowel voor het dorpshuis als voor de dorpsraad geldt dat de deuren naar elkaar open staan. Je zou kunnen zeggen dat ze bijna in elkaar overlopen.”

Beide dorpsraadleden geven aan dat ook de glasvezel genoemd moet worden. Door gezamenlijke inspanning is deze nu beschikbaar. En dan niet te vergeten, de hulpvaardigheid: in Hobrede zijn rond 25 mensen gekwalificeerde AED-ers. Het is wenselijk een derde AED te hebben maar dan wel met een uniforme werkwijze.

Wat gaat er minder goed?
“Het verkeer is een behoorlijk probleem. De acht snelheidsremmers in de vorm van plantenbakken zijn niet effectief genoeg. Er is geen trottoir, de weg is slechts vierenhalve meter breed, er geldt een 30-km regime, maar de dagelijks gemeten piek is een snelheid van 70 km. Metingen geven aan dat twee-derde gewoon veel te hard rijdt. Vrachtwagens, toergroepen, voetgangers, agrarisch verkeer, wielrenners…iedereen maakt gebruik van dit ene weggetje.”

En hoe verder na het openbreken van het wegdek voor de aanleg van de glasvezel?
“We wonen in een lintbebouwing met een smal profiel. De dorpsweg is nu zeer oneffen, moet heringericht worden. Het kon niet anders, maar het is wel zaak dat dit voor onze veiligheid spoedig wordt aangepakt.”

Waar liggen voor de Dorpsraad Hobrede de zorgen?
“De zorgen liggen bij de vergrijzing van de bevolking: twee-derde is boven de 45 jaar. (Bron: demografische gegevens gemeente Edam-Volendam). Voor ouderen zijn er geen voorzieningen, voor kinderen alleen een speeltuintje. Gelukkig komen zorgvoorzieners wél bij de mensen aan huis.”

Grote zorg blijft toch de verkeersveiligheid. Alle dorpskernen en Edam-Volendam hebben meegewerkt aan het actieprogramma integrale veiligheid. Het zal niemand verbazen dat voor de voormalige gemeente Zeevang verkeersveiligheid met stip op nummer 1 staat.

Nog meer zorgen? “Jazeker! De energietransitie in onze gemeente en dan met name in de buitengebieden behoeft grote aandacht. Hoe gaat de gemeente hiermee om?”

Welke oproep willen jullie doen en aan wie?
“We zien als Dorpsraad Hobrede heel graag frequenter overleg met de gemeente en meer daadkracht bij het oplossen van zorgpunten in ons dorp. Want ook de burgerparticipatie in het kader van de Omgevingswet vraagt overleg. Hoe krijgt dat vorm?”

En dan de laatste woorden, gericht aan het dorp: er zijn nog meer vrijwilligers nodig voor het dorpshuis. En dan komt het aloude spreekwoord op tafel, ‘vele handen maken licht werk’. Het gaat tenslotte om óns dorpshuis. De glanzende tegel op de buitengevel kan het niet beter verwoorden: Voor Hobreeërs, door Hobreeërs. |
Yvonne Jonkman

FOTO: v.l.n.r. Hans Visser en Ed Wilms voor dorpshuis de Zwaan in Hobrede.
Dit houdt ons bezig!

Dit houdt ons bezig!

Op 1 januari 2016 kwamen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang tot een fusie. De rubriek “DIT HOUDT ONS BEZIG” doet via de dorpsraden een rondgang langs alle acht kernen van de voormalige gemeente Zeevang. De vraag is of iedereen tevreden is met de dagelijkse gang van zaken sinds de fusie en uiteraard zijn we benieuwd wat er leeft in de kleinere kernen van Edam-Volendam.

Kwadijk heeft de primeur. Ik ga in gesprek met Ep Blakborn, sinds de zomer van 2020 voorzitter van de Dorpsraad Kwadijk.

Wat gaat er goed in het dorp?
Ep:”Ik vrees dat het een kort lijstje wordt.” Dat blijkt gelukkig nogal mee te vallen. “De Dorpsraad heeft een bestuur van maar liefst tien leden. De communicatie met de gemeente loopt goed. Verder zijn we blij dat we nog steeds een basisschool in het dorp hebben. Tenminste, zolang de minister kleine scholen tolereert. Maar ik ben niet gerust op de toekomst. Op termijn vrees ik opheffing van de kleine scholen. Verder moet ik de aanleg noemen van de glasvezelkabel. Door gezamenlijke inspanningen is deze voorziening nu in bijna de hele Zeevang beschikbaar.”

Wat gaat er minder goed?
“Het gaat helemaal niet goed met de woningbouw! We zitten te springen om huizen. Alle vitaliteit verdwijnt uit het dorp: de voetbalclub is gehalveerd, de tennisvereniging is opgeheven. Jonge gezinnen hebben we nodig. Er is al tientallen jaren niets meer gebouwd. De laatste “nieuwbouw” is ruim vijftig jaar oud. Hele generaties kinderen zijn vertrokken uit Kwadijk.”

Woningbouw is een hot item. Ep noemt de locatie achter de kerk. “De pilot van de provincie om bufferwoningen te bouwen staat op een laag pitje. Dan is er het plan van een projectontwikkelaar om aan de Stationsweg dertig appartementen te bouwen. Hiertegen komt de buurt in verzet vanwege verwachte parkeerproblematiek, de verkeersdruk op de smalle straat en de zorg om kwetsbare verkeersdeelnemers zoals de scholieren die naar Purmerend en Edam gaan.”

Waarover heeft de Dorpsraad Kwadijk zorgen?
“Wij ontvangen voortdurend mails met klachten over het denderende zware verkeer. Het zou toch een geweldige oplossing zijn als zwaar landbouwverkeer en loonwerkbedrijven van de N244 gebruik mogen maken en zo niet meer door het dorp hoeven te rijden.” Ep spreekt met verontwaardiging in zijn stem opnieuw over veiligheid: “Helaas is de communicatie met het Hoogheemraadschap nihil. Wij ontvangen geen enkele inhoudelijke reactie op onze ideeën over een noodbrug nu de Kwadijkerbrug eruit ligt. Fietsers met bestemming Edam of Purmerend moeten nu over onverlichte wegen flink omrijden. Slechte communicatie!”

Aan wie wil je een oproep doen?
“Ik wil een oproep doen aan de gemeente. Het gaat dan om inspanningen om het zware verkeer te verminderen. Concreet: roep alle partijen om tafel. Dus wethouder Runderkamp, de bedrijven, de Dorpsraad en laten we gezamenlijk tot een oplossing zien te komen. Verder willen we als gezamenlijke dorpsraden frequenter overleggen en niet slechts de voorgestelde twee keer per jaar.”

Ep sluit af met een hartenkreet: “Doe vooral alles wat de vitaliteit in een kleine gemeenschap kan stimuleren. U vindt ons aan uw zijde!”
Yvonne Jonkman

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook