Directeur Trimaran na 25 jaar met pensioen

Directeur Trimaran na 25 jaar met pensioen

Na 41 jaar in het onderwijs, gaat Henco Hakkers per 1 januari met pensioen. Dat betekent vooral: loslaten, maar dat valt niet mee voor een onderwijsman in hart en nieren. Hij is de eerste directeur van de Trimaran sinds de oprichting in 1995 en hij heeft in die vijfentwintig jaar veel zien veranderen in onderwijsland. Een afscheidsinterview over samenwerken, leerkracht en het naderende zwarte gat.

“Meer dan 41 jaar ben ik altijd met veel plezier aan het werk geweest. Met een duidelijk doel en missie: er zijn voor de kinderen en het team, zorgen voor een gezond en uitdagend werkklimaat. Als eerste directeur heb ik geholpen om deze school op te richten en dat moet ik nu loslaten, dat is dus wel een dingetje.” De procedure voor de vervanger is voor de zomervakantie ingezet en intern opgevuld. “Daar ben ik heel blij mee, natuurlijk gaan dingen veranderen, dat is ook goed, maar er wordt ook voortgeborduurd op wat wij hebben neergezet.”

‘Meer dan een lesboer’
In de kwart eeuw als directeur heeft Henco veel zien veranderen. “Dat begon negen jaar geleden binnen ons team met het aanstellen van een interne coach en het veranderen van onze werkwijze, voor meer werkplezier en betrokkenheid. Dan doen we samen met stichting Leerkracht. Geen grote teamvergaderingen meer, maar onderling samenwerken. De leraar is weer eigenaar van zijn eigen product. Als je voor de klas staat, wil je meer zijn dan een lesboer. Er zijn scrumborden ingesteld en het jaar is verdeeld in sprints. We kijken bij elkaar in de klassen, geven elkaar feedback, werken samen en bepalen ontwikkelpunten waar we gezamenlijk aan werken.”

De stem van de leerling wordt steeds meer gehoord. “We voeren veel gesprekken met de kinderen, ze weten heel goed wat ze kunnen, willen en nodig hebben. Het is aan ons om daarvoor open te staan, de juiste vragen te stellen en goed te luisteren. Als leraar ben je soms geneigd meteen met een oplossing te komen als iemand een vraag stelt. Het is beter om kinderen zelf naar antwoorden te laten zoeken en als leerkracht te kijken hoe je daar ondersteuning aan kunt bieden.”

Techniek
Onderlinge samenwerking zorgt voor de grootste metamorfose van het onderwijsland. “Waar scholen eerst naar binnen gericht waren, ligt de focus nu naar buiten, naar de maatschappij toe. Het gaat om samenwerken met andere partners en elkaar daarin ondersteunen.” Samen met andere onderwijsinstellingen en beleidsmedewerkers van de gemeente Edam-Volendam zijn er doelen opgesteld zoals talentonwikkeling bij kinderen stimuleren. Dit doel krijgt vorm met de invoering van de technieklas op de Triade, waar basisschoolkinderen een techniekles krijgen van een vakdocent. “Het is aan ons om kinderen kennis te laten maken met de wereld, zoals techniek, vanuit die kennismaking kun je je dan verder ontwikkelen. Dat kun je niet alleen als school, daar is ook de Sportkoepel, gemeente en club- en buurthuiswerk voor nodig. Maar ook de ouders en het kind zelf, samen kun je zoveel meer.”

Nieuw pand
Bij al deze nieuwe ontwikkelingen voldoet het huidige pand niet meer aan de gestelde norm. “De gemeente vindt qua onderwijsvisie maar ook qua duurzaamheid dat dit pand niet meer van deze tijd is. De komende jaren zal gekeken worden naar andere huisvesting, hierin speelt ook de samenwerking weer en grote rol. Bijvoorbeeld door het pand te delen met de kinderopvang.”

Nieuwe wereld
Ook de maatschappij is aan het veranderen. “Wij moeten de kinderen opleiden voor een nieuwe wereld. Sommige beroepen zullen over een paar jaar niet eens meer bestaan. We moeten kinderen leren om te gaan met social media, fake news en leren zelf onderzoeksvragen op te stellen. De leerkracht is qua kennis een autoriteit, op het gebied van taal, lezen en rekenen blijft dat, maar kinderen leren tegenwoordig veel meer buiten de school, daar moeten we ook rekening mee houden met onze lessen. Het is aan ons om de leerlingen 21e eeuwse vaardigheden bij te brengen. Daar ligt voor het onderwijs de komende jaren een uitdaging.”

Meer dan een baan
Het onderwijs was voor Henco veel meer dan een baan alleen, dan is het wel even wennen om dat achter je te laten. “Ik ben er 24 uur per dag mee bezig geweest. Dat is straks voorbij. Ik ga niet op de bank zitten, daar ben ik het persoon niet voor. Als steunfractielid van het CDA ben ik betrokken bij de gemeentelijke politiek, daar kan ik straks meer tijd aan spenderen. Zeker over het onderwijs en jeugdbeleid heb ik wel een mening. Verder laat ik het gewoon maar een beetje op me afkomen. Van andere collega’s hoorde ik dat ze na hun werkzame leven inderdaad in een zwart gat zijn gevallen, maar dat ze er nooit meer uitwillen. Daar hoop ik ook op. Als je iets loslaat, komt daar weer zoveel voor terug. In alle eerlijkheid merk je natuurlijk dat je ouder wordt. Ik moet steeds langer bijkomen na een werkweek. In dat opzicht ben ik er echt klaar voor. Er klaar mee, dat zal ik nooit zijn. Een onderwijsman zal ik altijd blijven.”

Op woensdag 18 december is er een afscheidsreceptie op school voor alle ouders van 11:45 tot 13:00 uur.


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook