Dijkplannen op hoofdlijnen rond en klaar voor uitvoering

Dijkplannen op hoofdlijnen rond en klaar voor uitvoering

Gemeenteraad praat in oktober over meekoppelkansen dijkversterking

Het proces dat al in 2006 werd ingezet zal vanaf volgend jaar steeds zichtbaarder worden. De dijkverzwaringsplannen komen in de uitvoeringsfase. Recent werd de gemeenteraad van Edam-Volendam bijgepraat. Ruim 90% van het transport zal via het water verlopen. Met name voor Warder en het Oorgat in Edam wordt gekeken hoe de overlast zo minimaal mogelijk kan verlopen. Gedetailleerde ontwerpen van de aanpassingen volgen pas volgend jaar.

Binnenkort zal bij de kust van Warder de eerste loswal zichtbaar zijn. Op meer plaatsen komen tijdelijke aanlegplaatsen voor de schepen die materiaal gaan vervoeren ten behoeve van de te verstevigen dijken.
Een loswal bij Uitdam stortte voor de zomervakantie in. Een zorg die tot een kritische analyse heeft geleid.

Protesten
De grootste zichtbare ingreep zal plaatsvinden tussen Warder en Edam. Daar is er voor gekozen om de dijk een stuk te verplaatsen richting het water. “Anders hadden we hier woningen moeten slopen.” Landschappelijk heeft dit nogal wat gevolgen en zorgde het voor forse protesten en rechtszaken. Op dit traject zal een nieuwe dijk worden opgeworpen waarna de oude dijk zal worden afgegraven. Het materiaal van de huidige dijk wordt vervolgens weer gebruikt voor de versteviging van de nieuwe dijk.

Uitzichtpunten
Tot en met het tweede kwartaal van 2020 zullen vooral voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd in de gemeente Edam-Volendam. Over de bekleding van de dijken zal nog participatie volgen. 25 juni organiseerden de Alliantie Markermeerdijken een centrale informatieavond over dit onderwerp. Op deze avond is onder meer toegelicht waar dijkbekleding aan moet voldoen en welke Maandagavond 16 september vindt de tweede bijeenkomst plaats in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude.  De bijeenkomst is specifiek voor bewoners van Etersheim tot Volendam. Ook komt er een uitgewerkt plan om op vier locaties in de Zeevang zogeheten dijkplaatsen in te richten. Plekken waar je in de toekomst kunt genieten van rust en het uitzicht.

Toerisme
Lisa Rinkel en Gina Sombroek, de oud-wethouder die tegenwoordig beleidsmedewerker is bij de gemeente, gaven op de bijeenkomst aan dat de gemeenteraad in oktober keuzes moet maken waar het de zogeheten meekoppelkansen betreft.
De dijk is niet alleen belangrijk voor de veiligheid. Ook hoort het bij ons cultuurhistorisch erfgoed, is het belangrijk als toeristische trekpleister en voor het recreatief gebruik.

Er is in principe een budget van 20 miljoen euro beschikbaar om extra faciliteiten toe te voegen. Maar dan zullen de gemeente en andere participanten wel voor 50% een bijdrage moeten leveren.

Archeologisch centrum
De gemeenteraad zal dan ook gevraagd worden om een keuze te maken over het ambitieniveau. Zeker is dat er een wandel- en fietspad komt over het gehele traject. Dit pad zal worden gefinancierd door de provincie en onderhouden door het Recreatieschap Noord-Holland. Daarnaast bestaat er een plan om nabij bezoekerscentrum de Breek in Etersheim een tijdelijk archeologisch centrum in te richten. Met het ‘verdronken dorp’ bij Etersheim als uitgangspunt.

´Goed idee´
Ook zou er vlak bij deze locatie een aanlegsteiger voor de bruine vloot moeten komen. Alfred de Jong (CDA) bracht in dat de loswal die op deze hoogte aangelegd gaat worden, van dusdanige kwaliteit gemaakt zou moeten worden dat deze daarna kan dienen als nieuwe aanlegsteiger. Een idee dat door de woordvoerders van de Alliantie instemmend werd ontvangen. “Uiteindelijk scheelt je dat flink wat geld.”

Andere meekoppelkansen bestaan uit een afrit bij het Noordeinde, het voor toeristische bezoekers toegankelijk maken van de historische werf op het Slobbeland bij Volendam en de aanleg van een kitesurflocatie.

Verbreden Zeesluis
Daarnaast moet de kruising Warder-IJsselmeerdijk aangepast worden en is er een plan om de Zeesluis bij Edam te verbreden, zodat ook fietsers de sluis kunnen passeren. Verder zou kunst als onderdeel van de route kunnen worden ingezet. Volendam als ‘art village’, zou wat de plannenmakers betreft opnieuw een kans moeten krijgen en het Fort bij Edam meer betrokken bij de ideeën.
Innovaties
Vanuit de raad kwamen er vragen over de mogelijkheden van innovaties om de dijk te versterken, zoals het gebruik van klapankers. De Alliantie past verschillende innovaties toe bij de versterking van de Markermeerdijken. (Water)veiligheid staat hierbij altijd voorop: de dijk is geen proeftuin, werd vanuit de Alliantie gesteld. `Er zijn verschillende mogelijkheden voor het constructief versterken van een dijk. De JLD dijkstabilisator is er daar één van. “Maar dan heb je het over maatwerk. Waar het bijvoorbeeld de buitenwaartse asverschuiving betreft is dat niet afdoende om de veiligheid te garanderen.`

Oorgat
Guido Koolhaas, een van de drie Alliantiedirecteuren, gaf aan dat met bewoners van het Oorgat nog verder wordt gepraat hoe de straat zo min mogelijk te kan worden belast. “We zullen sowieso niet werken met bijvoorbeeld dieplader Daarbij leggen we meetpunten aan die moeten monitoren of er geen verzakkingen en scheuren optreden.”
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook