Denigrerende woorden


Een kleine plaats is per definitie een dorp. Een grote plaats is per definitie een stad.
De toekenning van stadsrechten zijn op grond van een Grondwetswijziging in 1848 afgeschaft.

De woorden ‘kermisgek dorp’ , zoals in de Stadskrant gebruikt, zijn tendentieus en misplaatst. De kermisexploitanten wilden met hun kermisattracties naar een stad, en met name naar Volendam, om toch nog iets van omzet en winst te genereren. Dank zij hun rechtsgang is dat gerealiseerd.
Dat de jeugd daar gebruik van maakt is logisch.
Fam. Tol, Volendam
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook