De VVD maakt zich klaar voor de verkiezingen

De liberalen hebben een uitstekend ingewerkt team dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen. Emile Karregat, Wim Runderkamp en Kees Sier hebben zich de afgelopen jaren, deels in de oppositie en de laatste jaren in de coalitie, steeds open en zakelijk opgesteld. En niet zonder resultaten. Want waarom moet er tientallen jaren worden nagedacht en gepraat over een nieuwe atletiekbaan voor AV Edam? Of over het autovrij maken van de haven van Volendam? Waarom voor veel geld externen inhuren of wachten op ambtelijke werkgroepen als je zelf een prima bezuinigingsplan kunt maken zonder verhoging van de OZB?

De politiek moet zakelijker worden benaderd, zonder egotripperij van politici die zichzelf belangrijker vinden dan degene die hem of haar kiest. De VVD ziet het heel simpel: de bevolking kiest, de gekozen raad stelt kaders en college voert daadkrachtig uit! Op basis van argumenten en in overleg met betrokkenen hakt de VVD snel knopen door. De afgelopen periode heeft de VVD op deze manier gewerkt en daar gaat de VVD mee door.

De laatste jaren heeft VVD-wethouder Emile Karregat de gemeentelijke financiën goed op orde gekregen. Dat ging niet vanzelf! Door de actieve en daadkrachtige aanpak gaat de gemeente (als één van de weinige in Nederland) de crisis zonder noemenswaardige problemen het hoofd bieden. Goed besturen en een goede financiële positie behouden is bij de VVD in uitstekende handen en zal altijd het uitgangspunt blijven. Door de inzet van de VVD zijn de belastingen over de afgelopen twee jaar met slechts € 2,90 per huishouden verhoogd. Toch is er heel veel gerealiseerd. De komende jaren blijft de VVD zich onverkort inzetten voor bewoners, verenigingen en ondernemers.

Prioriteiten
Prioriteit blijft een financieel stabiel beleid waardoor inwoners in crisistijd niet opgezadeld worden met dure politieke speeltjes die uiteraard tot belastingverhoging zullen leiden. Het bezuinigingsplan dient strak te worden uitgevoerd, waarbij met de aanleg van kunstgrasvelden voor de voetbalclubs, een nieuwe atletiekbaan en volledige modernisering van zwembad De Waterdam financieel al rekening is gehouden.

Omtrent verkeer/parkeren zet de VVD in op autoluwe centra (beide kommen). De huidige situatie is onhoudbaar. De Singelweg moet veiliger en een derde ontsluitingsweg nabij de CAI-mast naar de N247 moet ook zo snel mogelijk worden aangelegd. Er zullen meer (ondergrondse) parkeerplaatsen nabij het centrum van Edam komen (Korsnäs) en waar mogelijk dient parkeren aan de buitenranden gestimuleerd te worden zodat de centra echt autoluwer kunnen worden.

De VVD heeft uiteraard ook oog voor detail. Zo moet voorkomen worden dat de stoepen stukgereden worden door bijvoorbeeld vuilniswagens. Een nieuwe verplichte reclamebelasting voor ondernemers mag in geen geval ingevoerd worden en bureaucratie moet echt minder. Daarvoor moeten vergunningen en procedures worden versimpeld of afgeschaft en zorgen we dat de gemeente snel en tijdig zal antwoorden op de vragen van haar burgers en het bedrijfsleven.

Het afgelopen jaar hebben zowel het monumentenbeleid als het milieubeleid een enorme impuls gekregen, zonder luchtfietserij. Deze door de VVD-wethouder ingezette lijn wordt voortgezet, voor behoud van de oude kernen. Om de kwaliteit van het centrum te benutten en verbeteren wil de VVD extra aanlegplaatsen voor boten in het centrum van Edam (bij de Baanbrug).

Wat betreft woningbouw gaat de VVD zich fors inzetten voor huisvesting voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Daar waar mogelijk moeten in centra seniorenwoningen worden gebouwd en oude panden worden omgevormd tot woningbouwlocaties voor jong maar bij voorkeur voor oud.

De VVD blijft tegen de bouw van een nieuw stadskantoor voor tientallen miljoenen. Aankoop van de karakteristieke en aantrekkelijke geprijsde HHNK-panden aan de Schepenmakersdijk blijven absoluut eerste keuze. Ook wordt de door de VVD-wethouder ingevoerde centrale inkoop –waarmee al honderdduizenden euro’s aan belastinggeld zijn bespaard– vérder geoptimaliseerd. Daarbij wordt de samenwerking met andere gemeenten uitgebreid.

Niet voor niets hebben zich veel jonge mensen zichzelf spontaan bij de VVD aangemeld! Met een goede mix van jonge en ervaren mensen gaat de VVD voor:
Goede financieel beheer doorzetten (geen verhoging OZB)
Aankoop gebouw HHNK (géén € 20 miljoen kostend nieuw stadskantoor)
Bouwen voor senioren en jongeren
Drugs- en alcoholgebruik ontmoedigen (inzet drugshonden)
Hardere aanpak criminaliteit
Minder bureaucratie (schrappen vergunningen/procedures, snel antwoord)
Vóór autoluwere centra
Investeren in sport (o.a. AV Edam, EVC/RKAV en De Waterdam)

De VVD: Betrouwbaar en Daadkrachtig!

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook