DE GRIEPPRIK - ingezonden brief

Onze gemeenteraad vroeg via de sociale media burgers om advies hoe het beste de Covid pandemie, die in Edam Volendam uit de hand loopt, te beteugelen.

Afgelopen weken viel er een aantal uitnodigingen voor mijn persoonlijke medische behandelingen op onze deurmat. Naast die voor een hartkatheterisatie en een MRI scan een uitnodiging voor een electieve Cardioversie vanwege complicatie van mijn hartfalen. En jawel: van onze gemeente kwam er een oproep om een griepprik te nemen. Een griepprik geeft misschien ook nog wat extra weerstand tegen een besmetting met corona schreef het NRC, dus een prima idee.

Een nieuwe locatie en een pakket aan maatregelen om dit prikplan vanwege Covid 19 veilig te kunnen doen. Een begeleidende brief met tijdstip voor de prik en het verzoek zich daar aan te houden. Daar is over nagedacht dacht ik nog.

Toen wij ‘de Singel’, de nieuwe locatie, naderden, zag ik de bui al aankomen. Een stoet ‘oudjes’ waar ik zelf ook al lang bij hoor, schuifelde richting Singel. Een lange rij wachtenden stond bijeen gedromd buiten in de miezerige kou te wachten. De anderhalve meter was al gekrompen tot een schamel half metertje. Een bezoeker die zich achter ons in de rij had gevoegd begon luidruchtig zijn neus te legen achter mijn rug.

Ik maakte rechts omkeert en vertrouw de veiligheid van mijn, door drie ongeneselijke ziektes sinds 2017, zelfopgelegde ‘bubbel’ meer dan deze riskante gemeentelijke ‘preventieve’ actie.

Onbegrijpelijk dat burgers die een extra groot risico hebben te bezwijken als ze met Covid besmet raken, aan zo’n ondoordachte actie worden blootgesteld. Dat bij onze telefonische klacht hierover met de huisartsenpost werd gemeld dat er landelijk onvoldoende vaccins beschikbaar waren, en dat ik mag hopen dat er in december nog een kans komt, maakte het nog onbestaanbaarder.

De extra risicovolle groepen, die toch bekend moeten zijn uit de medische dossiers hadden voorrang moeten krijgen. Je mag de burgers vragen om mee te denken over hoe de pandemie te beteugelen. Wij mogen op onze beurt verwachten dat professionele instanties die verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid in staat zijn een adequaat vaccinatieplan te bedenken.
Peter Bakker
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook