covid update

In totaal 34.620 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland t/m 26 mei 2021.

 

Aantal besmettingen COVID-19, per week, Zaanstreek-Waterland, bron RIVM
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus

 

Aantal overledenen COVID-19 Zaanstreek-Waterland, bron RIVM
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus


Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek van februari blijkt dat slechts 37% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 18e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Net als landelijk was er in onze regio afgelopen week sprake van een daling van het aantal vastgestelde besmettingen. Dit geldt ook voor alle gemeenten, behalve Wormerland. Daar was een stijging te zien. Op basis van cijfers van 17 t/m 23 mei is onze regio nu ingedeeld in risiconiveau ernstig en niet langer in zeer ernstig. Dit is terug te vinden op het RIVM coronadashboard.

Leeftijd
In alle leeftijdsgroepen daalt het aantal besmettingen, behalve in de groep 10-19 jaar en daarbinnen specifiek de groep 10-14 jarigen. Het aantal besmettingen verdubbelde in deze groep.

  18 tot 26 mei 12 tot 18 mei
0-9 jaar 5% 5%
10-19 jaar 19% 14%
20-29 jaar 16% 22%
30-39 jaar 15% 14%
40-49 jaar 17% 15%
50-59 jaar 18% 15%
60- 74 jaar 7% 12%
75 + 2% 3%

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
27 mei om 14.00 uur:

  IC Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn 7 8
Zaans Medisch Centrum 2 5
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland én andere regio’s. In de week van 17 t/m 23 mei zijn 10 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn.

 

 


Testen
In onderstaande overzicht staat het verloop van het aantal afgenomen testen in onze regio per week. Meer informatie vindt u op het regionaal dashboard coronavirus.

 

Het aantal mensen dat zich in onze regio liet testen was landelijk ongeveer gelijk aan de week ervoor. In de teststraten in onze regio werd in de laatste week 24,7% van de capaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in de afgelopen week 9,7%, wat vergelijkbaar is met het landelijk percentage van 9,3%.

Omdat het aantal mensen dat zich laat testen de laatste weken sterk is teruggelopen, blijft de testbus in Volendam met ingang van het weekend van 5 en 6 juni in de weekenden gesloten. Bij toenemende vraag naar testen hebben we de mogelijkheid om de capaciteit snel weer te kunnen opschalen.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland
Purmerend 200
Wormerveer 200  (alleen op doordeweekse dagen en niet tijdens Pinksteren)
Zaandam 200
Totaal  600

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit
Volendam           100   (vanaf 5 juni in de weekenden gesloten)

Bron- en contactonderzoek
De GGD voert het bron- en contactonderzoek weer volledig uit, inclusief monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. De GGD heeft deze week 240 uur landelijke ondersteuning gekregen. Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (58%), bij bezoek thuis (24%) en  werksituaties (14%). 4% van de besmettingen vindt in scholen plaats.

 

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland
Mensen met geboortejaar 1967 tot en met 1973 zijn aan de beurt om een vaccinatieafspraak te maken.

Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.

Aantal vaccinaties gezet van
20-5 t/m 26-5-2021 Aantal vaccinaties gezet in totaal
Eerste vaccinatie 4.365 84.790
Tweede vaccinatie* 9.933 45.204
Totaal 14.298 129.994

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD

Aantal vaccinaties gezet bij inwoners van
20-5 t/m 26-5-2021 Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in totaal
Eerste vaccinatie 6.333 81.104
Tweede vaccinatie* 9.453 40.481
Totaal 15.786 121.585

* Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen  ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik, ontvangen geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.
 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook