Covid cijfers Zaanstreek-Waterland

In totaal 21465 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 18 februari per gemeente:

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek blijkt dat slechts 50% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat momenteel op een 2e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Het aantal meldingen per 100.000 stijgt de afgelopen week weer in onze regio. In de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend en Zaanstad nam het aantal besmettingen toe. Alleen in Waterland, Wormerland en Oostzaan nam het aantal besmettingen af. Landelijk stagneerde het aantal meldingen per 100.000 inwoners afgelopen week vergeleken met de week ervoor. Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (60%), werksituatie (16%) en door bezoek thuis (19%).

Het is helaas niet mogelijk wijkcijfers te presenteren. In verband met de datadiefstal uit systemen van GGD GHOR Nederland die onlangs aan het licht kwam, is bepaalde data (tijdelijk) niet toegankelijk.

Leeftijd
Met uitzondering van de leeftijdsgroep 60 t/m 74, zien we in onze regio in alle leeftijdsgroepen een stijging van het aantal besmettingen. Voor de jongste leeftijdsgroep (0-19 jaar) is de verwachting dat het aantal testen en het aantal meldingen waarschijnlijk verder stijgen door het gewijzigde test- en BCO bron- en contactonderzoek -beleid. Sinds 8 februari is het bron-en contactonderzoek (BCO) voor kinderen op basisscholen hetzelfde als het BCO bij volwassenen. Zij moeten met alle klachten die passen bij COVID-19 thuisblijven en zich laten testen. De leeftijdsverdeling in % van het totaal aantal gemelde besmettingen in de regio is als volgt:

  Week 11 tot 18 feb Week 4 tot 11 feb
0-19 jaar* 13% 11%
20-29 jaar 18% 21%
30-39 jaar 13% 12%
40-49 jaar 15% 15%
50-59 jaar 20% 19%
60+ 21% 23%
*In de leeftijdsgroep 0-19 jaar zijn de meeste besmettingen in de leeftijd van 10 t/m 19 jaar.

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
18 februari om 14 uur:

  IC Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn 7 27
Zaans Medisch Centrum 4 13
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen zowel inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland als inwoners van andere regio’s. In de week van 11 t/m 17 februari zijn 15 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn. De verdeling per gemeente is als volgt:

Week 11 t/m 17 feb
Beemster 0
Edam-Volendam 1
Landsmeer 1
Oostzaan 1
Purmerend 9
Waterland 0
Wormerland 0
Zaanstad 3
Totaal regio  15
Bron: RIVM

Testen en bron- en contactonderzoek
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.

Testen uitgevoerd door de GGD 11-02-2021 t/m 17-02-2021 Totaal uitgevoerd vanaf 01-06-2020
Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  1754 62910
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  1395 70331
Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3749
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 487 11849
Aantal Prioriteit bemonstering  278 6760
Aantal geteste personen in teststraten  3914 155599
Aantal thuistesten 143 1252
Testbus Zaandam  0 541
Testbus Volendam 0 2137
Totaal aantal testen 4072 159544

Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten was afgelopen week ruim 14.3%.
Landelijk lieten zich de afgelopen week iets minder personen zich testen. In onze regio zien we dit niet terug. Er lieten in de afgelopen week in onze regio 11% meer mensen zich testen in de reguliere teststraten dan een week eerder. De afwezigheid van de testbus in verband met het winterweer kan tot gevolg hebben gehad dat meer mensen zich bij de reguliere teststraten lieten testen. De capaciteit van de reguliere teststraten was deze week beperkter door het sluiten van de testlocatie in Wormerveer tussen 12 en 16 februari, door het winterweer, en van alle teststraten op maandagochtend 15 februari in verband met code rood. Ondanks de lagere capaciteit, bleef 24% van de teststraatcapaciteit niet gebruikt.

Het aantal afgenomen testen blijft al geruime tijd achter bij de beschikbare capaciteit. Daarom zijn er sinds maandag 18 januari minder afspraakmogelijkheden opengesteld, maar nog altijd ruim voldoende om snel terecht te kunnen voor een afspraak; vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. De GGD monitort dagelijks het aantal ingeplande testen voor de dagen erna en kan bij oplopende aantallen de capaciteit heel snel opnieuw opschalen

De testbus is vanwege de kou tijdelijk niet ingezet in Volendam. Inwoners van Edam-Volendam kunnen daar vanaf maandag 22 februari wel weer terecht.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland sinds 18 januari (op werkdagen)
Zaandam  350
Purmerend 350
Wormerveer 300  (alleen op doordeweekse dagen geopend)
Totaal  1000

Dagelijkse tijdelijke capaciteit testbus (vanaf 22 februari)
Volendam 150

Volledig bron- en contactonderzoek zonder monitoring
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD krijgt dagelijks 600 uur landelijke ondersteuning. Meer landelijk ondersteuning is op dit moment niet mogelijk. De meeste besmettingen vinden plaats op het werk, van bezoek en binnen het gezin.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland
In verband met code rood op maandag 15 februari 2021 bleven alle vaccinatielocaties, waaronder die in Purmerend, een deel van de dag gesloten. In Purmerend werd om 12.00 uur gestart met vaccineren. Mensen kregen telefonisch afbericht en konden een nieuwe afspraak maken.

Zorgpersoneel in de gehandicaptenzorg wordt sinds 17 februari uitgenodigd om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De GGD vaccineert ook nog steeds mensen in de leeftijd van 80+, het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Het moment waarop zorgmedewerkers van thuiszorg, WMO en PGB aan de beurt zijn, moet nog worden vastgesteld. Sinds maandag 15 februari gebruikt de GGD het vaccin van AstraZeneca naast het vaccin van Pfizer/BioNTech. Volgens de landelijke strategie wordt het Pfizer/BioNTech vaccin gebruikt voor mensen in de leeftijd van 65+ en AstraZeneca voor de andere doelgroepen. Mede afhankelijk van goedkeuring, beschikbaarheid en geschiktheid per doelgroep worden andere merken vaccins de komende tijd toegevoegd.

Aantal vaccinaties gedaan door GGD Zaanstreek-Waterland
Het betreft hier alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.

Aantal vaccinaties gezet 11 t/m 17 februari
Aantal vaccinaties gezet in totaal
Eerste vaccinatie 2817 12223
Tweede vaccinatie 2087 3632
Totaal 4904 15855

Gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD
Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. Vaccinatiegroepen als niet mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen worden niet door de GGD gevaccineerd en zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD
Het betreft hier de vaccinaties van inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland.

Aantal vaccinaties gezet bij inwoners ZW van 11 t/m 17 februari Aantal vaccinaties gezet bij inwoners ZW in totaal
Eerste vaccinatie 2060 9142
Tweede vaccinatie 1678 2959
Totaal 3738 12101


 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook