coronacijfers

Zowel landelijk als in onze regio was er een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in de afgelopen week. In Zaanstreek-Waterland nam het aantal met 1.697 besmettingen toe. Het aantal besmettingen steeg in alle gemeenten in de regio. De afgelopen week zijn er 2 personen in de regio Zaanstreek-Waterland aan corona overleden. Cijfers per gemeente en grafieken vindt u op het regionaal dashboard coronavirus.

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit gedragsonderzoek van het RIVM naar de naleving van gedragsregels, peildatum 10 november 2021, blijkt dat slechts 33% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Leeftijd
Er is een stijging van het aantal vastgestelde besmettingen in alle leeftijdsgroepen te zien. De grootste stijging zien we binnen de groep 10-19, onder de groep 10-14 jarigen: hier is sprake van een verdrievoudiging van het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder. Ook landelijk is een forse stijging van het aantal besmettingen onder kinderen te zien. Daarnaast vallen ook de leeftijdsgroepen 0-9 (specifiek 5-9 jarigen), 30-39 en 40-49 op door de grote toename van vastgestelde besmettingen. 

 


Ziekenhuisopnames
De regionale IC capaciteit is nagenoeg bezet. Het aantal opnames in de klinieken is verder toegenomen. Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op 18 november om 10.00 uur:

 

 


Vaccinaties Zaanstreek-Waterland

Geen vaccinatielocatie aan de Aris van Broekweg 11-13 in Zaandam.
Er komt geen priklocatie op de toekomstige woningbouwlocatie aan de Aris van Broekweg 11-13 in Zaandam. Eerder deze week maakte de GGD bekend dat er een nieuwe priklocatie ingericht zou worden op dit terrein. Gemeente Zaanstad heeft echter de afgelopen dagen moeten concluderen dat deze locatie onvoldoende geschikt is. De gemeenten van regio Zaanstreek-Waterland onderzoeken nu alternatieve mogelijkheden. De GGD heeft er vertrouwen in dat we op korte termijn een of meerdere nieuwe locaties bekend kunnen maken.

Op dit moment kunnen mensen die een uitnodiging ontvangen voor de corona boostercampagne, gebruik maken van de vaste priklocatie PG1 aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam.

Prikken zonder afspraak steeds vaker binnen
Nu de winter voor de deur staat, schakelt de GGD over van het prikken in een bus naar prikken op indoor locaties. Zowel voor personeel als voor bezoekers is het wenselijk dat we in de winter binnen prikken. Actuele locaties en openingstijden van de priklocaties staan op www.ggdzw.nl/prikbus. Op locaties waar je zonder afspraak een prik kunt halen, kun je geen boosterprik halen. De boosterprik kun je alleen halen met een afspraak en op de vaste priklocatie.

Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het aantal vaccinaties gezet door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.


Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.
Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD


* Sinds 10 oktober zet de GGD ook een derde prik bij een selecte groep mensen die hiervoor in aanmerking komt. Het is nog niet mogelijk deze cijfers in het overzicht mee te nemen. Het totaal aantal gezette vaccinaties ligt dus hoger.

** Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik hoeven geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.

Testen

Het aantal mensen dat zich liet testen nam in de afgelopen week flink toe, zowel landelijk als in onze regio. Van 11 t/m 17 november werden 7.029 testen afgenomen op de testlocaties in onze regio. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in de afgelopen week 22,2% en ligt daarmee iets hoger dan het landelijk percentage van 20,8%.

Testen zonder afspraak vanaf 22 november weer mogelijk
Vanaf maandag 22 november kunnen mensen in de middag vanaf 13.00 uur weer zonder afspraak terecht bij onze teststraten in Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Uiteraard is testen op afspraak ook mogelijk. Een afspraak maken kan via tel. 0800-1202 of www.coronatest.nl. Bij testen zonder afspraak is het belangrijk dat mensen een ID bewijs meenemen en dat zij een mobiel telefoonnummer en e-mailadres door kunnen geven.

Bron- en contactonderzoek 

Sinds 5 november voeren GGD-en het ‘BCO op maat’ uit. bron- en contactonderzoek op maat uit. Dit houdt in, dat er een inschatting plaatsvindt op verspreidingen vanuit de besmette persoon of er een uitgebreid bron- en contactonderzoek afgenomen wordt of dat hij/zij zelf de contacten kan informeren. Door het grote aantal besmettingen, voert de GGD het bco op dit moment uit in fase rood. Dit houdt in dat de GGD de personen die besmet zijn belt om de uitslag door te geven en hen te vragen om zelf hun contacten te informeren.

Tijdens het bron- en contactonderzoek in onze regio vragen we mensen die besmet zijn met het coronavirus, aan te geven waar de besmetting waarschijnlijk plaatsvond. In de afgelopen week gaf slechts 14% van de mensen antwoord op deze vraag. De meeste mensen gaven aan dat besmetting waarschijnlijk plaatsvond in de thuisomgeving en op school of kinderopvang.
Coronacijfers

In totaal werden er 39.951 besmettingen vastgesteld in regio Zaanstreek-Waterland t/m 25 augustus 2021. De afgelopen week is het aantal besmettingen toegenomen met 436.

Aantal besmettingen COVID-19, per week, Zaanstreek-Waterland, bron RIVM.
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus

Aantal overledenen COVID-19 Zaanstreek-Waterland, bron RIVM.
Cijfers per gemeente vindt u op het regionaal dashboard coronavirus

Wat zeggen deze cijfers?
Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit panelonderzoek van de GGD in mei blijkt dat slechts 48% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 4e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

Landelijk is het aantal vastgestelde besmettingen in de afgelopen week iets gestegen. Dat geldt ook voor onze regio. In de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Landsmeer was sprake van een stijging, in de andere gemeenten daalde het aantal. Op basis van cijfers van 16 t/m 22 augustus is onze regio nu ingedeeld in risiconiveau ernstig. Dit is terug te vinden op het RIVM coronadashboard. Rond 1 september wordt het risiconiveau opnieuw vastgesteld.

Leeftijd
Het aandeel besmettingen neemt de afgelopen weken toe in alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van 30-39, 40-49, 60-74 jaar. Binnen de leeftijdsgroepen 10-19 zien we onder de 15-19 jarigen een flinke stijging van het absolute aantal besmettingen, net als in de leeftijdsgroepen 20-29.

 

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
26 augustus om 10.00 uur:


Bron: ROAZ

 

Testen

Het aantal mensen dat zich in onze regio liet testen bleef de afgelopen 2 weken ongeveer op hetzelfde niveau. In de laatste week lieten 2.125 mensen zich testen. Dit zijn zowel testen voor op reis als testen bij coronaklachten. In de teststraten in onze regio hadden we in de laatste week een ongebruikte capaciteit van 24,7%. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was in de afgelopen week 18,5% en ligt daarmee hoger dan het landelijk percentage van 13,5%.

De GGD stopt per 1 september met testen voor op reis. Inwoners kunnen zich tot eind september bij andere partijen nog gratis laten testen voor hun reis, zie www.testenvoorjereis.nl.

Mensen met coronaklachten kunnen zowel met als zonder afspraak terecht bij de teststraten in Purmerend en Zaandam voor een coronatest. Bij testen zonder afspraak is het belangrijk dat mensen een ID bewijs meenemen en een mobiel telefoonnummer en e-mailadres door kunnen geven.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland
Purmerend        200 (200 op zaterdag en zondag)
Zaandam 200 (200 op zaterdag en zondag)
Totaal  400 (400 op zaterdag en zondag)

Bron- en contactonderzoek 
De GGD voert het bron- en contactonderzoek weer volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD niet belt naar de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD ontvangt deze week 800 uur landelijke ondersteuning.
Tijdens het bron- en contactonderzoek in onze regio vragen we mensen die besmet zijn met het coronavirus aan te geven waar besmetting waarschijnlijk plaatsvond. Omdat de GGD van slechts 28% van de mensen een reactie heeft gekregen op deze vraag en de aantallen nu klein zijn, zijn specifieke cijfers hierover van weinig betekenis. De meeste mensen gaven aan dat besmetting waarschijnlijk plaatsvond in de thuisomgeving.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland

Nieuwe priklocatie geopend
Afgelopen maandag 23 augustus opende GGD Zaanstreek-Waterland een nieuwe basislocatie in de regio. Dit is PG1, Pieter Ghijsenlaan 1 te Zaandam, geopend van zondag tot en met donderdag van 10.30 – 19.00 uur. Op vrijdag en zaterdag is de nieuwe locatie gesloten.

Wethouder Groothuismink van Zaanstad kwam een kijkje nemen en was onder de indruk: ‘Ook de nieuwe vaccinatielocatie ziet er weer fantastisch uit. En je kunt zien dat het GGD-team samenwerkt als een geoliede machine. Iedereen is vriendelijk en behulpzaam. Dat geeft vertrouwen aan alle mensen die hier komen.’

Vanaf 1 september vrije inloop mogelijk op nieuwe basislocatie PG1
Per woensdag 1 september is het op de nieuwe priklocatie ‘PG1’ in Zaandam niet meer nodig vooraf een afspraak te maken voor het vaccineren. Iedereen kan dan ook zonder afspraak, maar wel met geldig identiteitsbewijs terecht op de priklocatie. Voor jongeren van 12 en 13 jaar geldt dat hun BSN-nummer (burgerservicenummer) voldoende is om mee te nemen.

 


Prikbus
Ook blijven we de prikbus inzetten op plaatsen waar de vaccinatiegraad achterblijft. Naast de locaties in Volendam en Zaandam bekijken we de mogelijkheid om binnenkort ook op andere locaties in de regio een prikbus in te zetten. Mensen kunnen zonder afspraak naar de bus komen voor hun eerste of tweede prik.
De prikbus staat de komende weken in Volendam aan de Parallelweg op zondag, maandag en dinsdag. Ook staat de prikbus in ieder geval tot en met 11 september bij Albert Heijn aan de Vermiljoenweg in Zaandam op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

 

Huidige openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: van 12.00 – 20.00 uur
Zaterdag en zondag: van 12.00 – 17.00 uur

Openingstijden vanaf zondag 29 augustus:
Maandag tot en met vrijdag: van 11.30 – 18.30 uur
Zaterdag en zondag: van 11.30 – 17.00 uur

Inmiddels hebben in totaal 3.656 mensen zich laten vaccineren in de prikbus. Onder deze mensen waren 1.546 inwoners van Edam-Volendam en 1255 inwoners uit Zaanstad. Daarnaast brachten overwegend inwoners van omliggende gemeenten een bezoek aan de prikbus.

GGD vaccineert niet op scholen voortgezet onderwijs
Sinds enkele weken bestaat er een hardnekkig misverstand dat GGD’en voornemens zouden zijn op voortgezet onderwijs (VO) scholen of hun pleinen te gaan vaccineren. De GGD’en zijn echter nooit van plan geweest om bijvoorbeeld prikbussen op VO-schoolpleinen te plaatsen. Ook zijn er geen voornemens om hier alsnog toe over te gaan. Wel onderhoudt GGD Zaanstreek-Waterland contact met de VO-scholen in de regio over de coronapandemie. In die contacten komt ook de vraag aan bod of en zo ja welke behoefte er bestaat voor het geven van voorlichting over het vaccineren door de GGD. Als we leerlingen kunnen ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren, delen we graag onze kennis.

Vaccinatiecijfers per wijk
Bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van het percentage gevaccineerde personen in de regio per wijk in de leeftijdsgroepen 18-34, 35-49 en 50-59 jaar. Het gaat alleen om vaccinaties de GGD heeft gezet.

Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.

Let op: De cijfers in onderstaande tabel zijn een weergave van de inwoners in Zaanstreek-Waterland die door een GGD gevaccineerd zijn, dat kan dus ook een GGD in een andere regio zijn. Daarnaast zijn er ook inwoners die door andere instellingen gevaccineerd worden. De GGD vaccineert niet-mobiele ouderen, ziekenhuismedewerkers en bewoners van instellingen niet. Deze zijn dus niet in dit overzicht meegenomen. Dit overzicht geeft daarom geen compleet beeld van de vaccinatiegraad van de inwoners van Zaanstreek-Waterland.
Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD


* Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen  ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik, ontvangen geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.

 
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook