corona weekcijfers Zaanstreek-Waterland

 Zaandam, vrijdag 23 april 2021

In totaal zijn er 31.136 vastgestelde besmettingen in regio Zaanstreek-Waterland. Stand op 22 april per gemeente:
 

Wat zeggen deze cijfers?

Deze cijfers betreffen slechts de vastgestelde infecties. Uit ons panelonderzoek van februari blijkt dat slechts 37% van de mensen met klachten zich laat testen. Daarom is het aantal besmettingen in werkelijkheid hoger.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de besmettings- en testcijfers op wijkniveau.

Zaanstreek-Waterland staat deze week op de 12e plek van de regio’s met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Onze regio is een relatief kleine regio en daardoor kunnen afwijkingen (stijgingen of dalingen) per 100.000 snel zichtbaar zijn en verschuivingen geven in de ranking.

We zien in onze regio in de afgelopen week een lichte stijging van het aantal vastgestelde besmettingen. In Beemster, Edam-Volendam en Oostzaan bleef het aantal besmettingen stabiel, in de andere gemeenten nam het aantal besmettingen toe. Landelijk was in dezelfde periode ook sprake van een stijging, iets sterker dan in onze regio. Edam-Volendam is in onze regio de gemeente met het hoogste aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners.

Leeftijd
De leeftijdsgroep 20-29 jaar heeft het grootste aandeel in het totaal aantal besmettingen. In absolute aantallen is er ook een stijging te zien in deze leeftijdsgroep en bij de 5-9 jarigen, binnen de groep 0-9 jaar. Het aandeel besmettingen in de hoogste leeftijdsgroep 75+ daalt verder. Het effect van vaccineren is hier duidelijk zichtbaar. Dit is ook terug te zien in een duidelijke afname van het aantal besmettingsclusters in instellingen voor ouderen.

  14 tot 21 april 7 tot 14 april
0-9 jaar 8% 5%
10-19 jaar 13% 15%
20-29 jaar 19% 15%
30-39 jaar 13% 14%
40-49 jaar 14% 15%
50-59 jaar 17% 16%
60- 74 jaar 14% 14%
75 jaar en ouder 3% 5%

Ziekenhuisopnames
Het aantal opgenomen COVID-19 patiënten in ziekenhuizen in regio Zaanstreek-Waterland op
22 april om 14.00 uur:

  IC Kliniek
Dijklander Purmerend/Hoorn 10 25
Zaans Medisch Centrum 5 11
Bron: ROAZ

De opgenomen COVID-19 patiënten in de regionale ziekenhuizen betreffen inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland én andere regio’s. In de week van 15 t/m 21 april zijn 13 inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland met een COVID-19 besmetting in een ziekenhuis opgenomen. Dat kan ook in een ziekenhuis buiten de regio zijn.

Testen
In onderstaande overzicht staat het aantal afgenomen testen in onze regio per teststraat en in totaal van de afgelopen week. In de testuitslagen zit maximaal 48 uur vertraging. Hierdoor kunt u dit aantal niet relateren aan het totaal aantal positief geteste personen.

Testen uitgevoerd door de GGD 15 t/m 21-4-2021 Totaal uitgevoerd vanaf 01-06-2020
Aantal geteste personen in teststraat Purmerend  2.323 88.118
Aantal geteste personen in teststraat Zaandam  2.530 94.078
Aantal geteste personen in teststraat Volendam 0 3.727
Aantal geteste personen in teststraat Wormerveer 837 25.722
Aantal Prioriteit bemonstering  491 12.391
Aantal geteste personen in teststraten  6.181 224.036
Aantal thuistesten 25 1.983
Testbus Zaandam (vanaf 6/1/21) 0 518
Testbus Volendam (vanaf 4/1/21) 703 9.144
Totaal aantal testen 6.694 233.793

In onze regio nam het aantal mensen dat zich liet testen de afgelopen weken af. Het aantal afgenomen testen daalde met 15% ten opzichte van een week eerder. Landelijk bleef het aantal afgenomen testen stabiel. In de teststraten in onze regio werd in de laatste week 26% van de capaciteit niet gebruikt. Het percentage positieve uitslagen uit de GGD teststraten in onze regio was afgelopen week 11.8%, wat nog steeds hoger is dan landelijk (10.4%).

De GGD verwacht een verdere afname van het aantal testen bij kinderen tijdens de schoolvakantie van 26 april t/m 7 mei. In deze periode is de teststraat in Wormerveer daarom tijdelijk ook open voor volwassenen. In Volendam is de testcapaciteit door de afnemende vraag vanaf 21 april teruggeschroefd naar 200 per dag. Er is nog altijd voldoende capaciteit voor iedereen die zich wil laten testen. Iedereen kan nog steeds snel terecht voor een testafspraak: vandaag een afspraak maken betekent vandaag of morgen testen. Als de vraag naar testen toeneemt, wordt de capaciteit direct opgevoerd.

Dagelijkse reguliere capaciteit teststraten Zaanstreek-Waterland
Purmerend   450
Wormerveer   250  (alleen op doordeweekse dagen)
Zaandam   450
Totaal  1.150
Dagelijkse tijdelijke capaciteit testunit sinds 21 april
Volendam           200

Melding positieve testuitslagen automatisch naar huisartsen
Vanaf deze  week ontvangen huisartsen ook een automatisch bericht als hun patiënten positief getest zijn op het coronavirus. Medio maart ging het geautomatiseerd verzenden van vaccinatiemeldingen naar de huisarts al live. Daar wordt deze zeer gewenste oplossing aan toegevoegd. De meldingen worden alleen verzonden na toestemming van de patiënt.

Bron- en contactonderzoek
De GGD voert het bron- en contactonderzoek nog steeds volledig uit, maar zonder monitoring. Dit houdt in, dat de GGD de personen die besmet zijn met het coronavirus niet belt op de zevende dag na de eerste ziektedag. De GGD belt ook niet meer de contacten van de besmette persoon op dag vijf en dag tien van de quarantaine. Deze personen krijgen duidelijke instructies mee, zowel mondeling als schriftelijk. De GGD heeft deze week 600-800 uur landelijke ondersteuning gekregen.
Besmettingen vinden in onze regio vooral plaats in de thuissituatie (57%), bij bezoek thuis (22%) en  werksituaties (14%). Het aantal besmettingen in scholen nam toe naar 9% van de besmettingen.

Vaccinaties Zaanstreek-Waterland

GGD vaccineert ook mensen tussen 18 en 60 met medische indicatie
De GGD gaat ook mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren tegen corona. De verwachting is dat de eerste mensen uit deze doelgroep in de eerste week van mei een uitnodigingsbrief van hun eigen huisarts ontvangen, waarna ze online of telefonisch een afspraak bij de GGD kunnen maken. De uitnodigingen worden verspreid verzonden. Deze mensen krijgen het BioNTech/Pfizer of het Moderna vaccin. Voor onze regio betekent dit dat de GGD 5600 personen per dag moeten gaan prikken. De GGD verwacht dat hiervoor voldoende capaciteit is, zowel wat betreft personeel als binnen de huidige vaccinatielocaties.

Richtlijnen voor restvaccin
In samenspraak met het ministerie van VWS zijn er richtlijnen gemaakt met als doel om eventuele restvaccins optimaal te benutten. Hierin staat welke doelgroepen op welke volgorde een restvaccin mogen krijgen. U vindt meer informatie en de richtlijnen op de website van GGD GHOR NL.

Volgend op deze richtlijn belt GGD Zaanstreek-Waterland sinds maandag burgers die een afspraak hebben op de volgende dag om te vragen of zij een dag eerder willen langskomen. Deze mensen komen dan op standby-basis: Als blijkt dat er surplus is, dan worden ze daarmee een dag eerder dan hun oorspronkelijke afspraak gevaccineerd. Hierbij wordt de oudste persoon als eerste gevaccineerd. Als blijkt dat er onvoldoende surplus is voor iedereen die op de lijst staat, dan worden zij de volgende dag op hun reguliere afspraak gevaccineerd. Individuele burgers die geen reguliere afspraak hebben voor de volgende dag kunnen zich niet aanmelden voor de standby-lijst. Mocht de kleine kans zich toch voordoen dat er vaccin “over” is, dan prikken we dit weg bij medewerkers van het Zaans Medisch Centrum in Zaandam en het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend.

Aantal vaccinaties per dag
De GGD vaccineert in De Beuk in Purmerend momenteel 700 tot 1000 mensen per dag. In Topsportcentrum De Koog in Koog aan de Zaan (Zaanstad) gaat het om 500 tot 750 mensen per dag. Deze aantallen worden verhoogd zodra er meer vaccin beschikbaar is.


Totaal aantal vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland
In onderstaande tabel vindt u alle vaccinaties door GGD Zaanstreek-Waterland ongeacht of mensen wel of niet in Zaanstreek-Waterland wonen.

Aantal vaccinaties gezet van
15 t/m 21-4-2021 Aantal vaccinaties gezet in totaal
Eerste vaccinatie 9.744 48.952
Tweede vaccinatie* 1.542 18.737
Totaal 11.286 67.689

Aantal gevaccineerde inwoners Zaanstreek-Waterland door een GGD

Aantal vaccinaties gezet bij inwoners van
15 t/m 21-4-2021 Aantal vaccinaties gezet bij inwoners in totaal
Eerste vaccinatie 9.461 43.371
Tweede vaccinatie* 1.406 14.975
Totaal 10.867 58.346

* Tweede vaccinatie:
Een deel van de mensen  ontvangt na de eerste vaccinatie geen tweede vaccinatie. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: mensen die corona hebben gehad binnen 6 maanden voor de eerste prik, ontvangen geen tweede vaccinatie, mensen kiezen er soms zelf voor om geen tweede vaccinatie te krijgen, mensen kunnen overleden zijn tussen de eerste en tweede vaccinatie en soms wordt er op basis van de bijwerkingen of medische achtergrond geadviseerd om geen tweede vaccinatie te zetten. Het aantal tweede vaccinaties geeft daarmee geen informatie over de voortgang van het vaccineren. Het geeft ook geen informatie over de vaccinatiegraad.
BASE-it Computers De Boer Accountants Harmonie Kapper Sjoerd Lux Photograpy Cor Kes Ronald Schot Smits Web Stadskrant adverteren Uitgeverij De Stad Hotel Restaurant De Fortuna schoonmaak & opruimbedrijf HARRIE
Facebook